Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Lúčky – misie

Lúčky (Spišská diecéza) 3. – 11. 9. 2016 – Misie

Misie vykonali: P. Michal Zamkovský, P. Martin Zanovit, P. Róbert Režný

Bolo zaujímavé vrátiť sa tu na misie po desiatich rokoch a znovu sa s mnohými stretnúť. Znovu nás tu pozval miestny farár a náš priateľ Peter Kvasňák a na fare nám posluhovala jeho mamka. V kuchyni však vypomáhala aj jej sestra a niektoré ženy z farnosti.

Okrem klasického programu vo farskom kostole bol každý deň program aj na filiálke v Kalamenoch (stále je to vierou živá dedinka). Na sväté omše ako aj na spoveď prichádzali domáci, ale aj ľudia z kúpeľov a tak účasť bola celkom prijateľná. Bolo cítiť, že ubudli v dedine deti a na misiách nám dosť chýbali chlapci a mládenci (iba pár miništrantov). Program v škole s laikmi z Rieky bol v stredu a mal dobrý ohlas u žiakov i učiteľov. Čosi prišlo potom detí aj na svätú omšu a na spoveď.

V piatok dopoludnia sme navštívili chorých v Lúčkach i Kalamenoch a mali sme ich cca 60 (niektorí aj po dlhšom čase). Po zaopatrení v piatok jedna babička zomrela a viacerí sú pripravení odísť k Pánovi. V piatok večer pekná slávnosť obnovy manželských sľubov (spolu s chorými doma 55 manželských párov). Potom bol celkom živý program pre „mladých“, kde zostalo aj dosť manželov. Program zabezpečovala „mladá Rieka“.

Vnedeľu sme požehnali pri svätej omši misijný kríž vKalamenoch apotom pri odpustovej slávnosti Povýšenia svätého kríža dopoludnia bol ukončený misijný program aj v Lúčkach. Pekná slávnosť a bohatá účasť veriacich. Odpustový obed s cca. 20 kňazmi a pozvanými hosťami. Farnosť Lúčky sa nachádza v prekrásnom prostredí pod Chočom a to ma lákalo v sobotu 10. 9. vystúpiť na tento vrch a udeliť odtiaľ veriacim požehnanie.

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved