Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

List koordinátora redemptoristov v Európe k Veľkej noci 2023

„Evanjelium nám rozpráva, že keď sa prví učeníci vybrali ohlasovať, „Pán im pomáhal a ich slová potvrdzoval znameniami“ (Mk 16, 20). To sa deje aj dnes. Sme pozvaní objaviť to a žiť to. Vzkriesený a oslávený Kristus je najhlbším prameňom našej nádeje a jeho pomoc nám určite nebude chýbať pri uskutočňovaní misie, ktorú nám zveril.“
Pápež František, Evangelii gaudium 275

Drahí spolubratia,
drahé sestry,
drahí laickí misionári Najsvätejšieho Vykupiteľa,
drahí partneri v misii,

v týchto dňoch si opäť pripomíname umučenie, smrť a vzkriesenie nášho Vykupiteľa Ježiša Krista. Tieto dni nás vedú k dôvodu našej nádeje a približujú nám Kristovo tajomstvo. Budú nás viesť k tomu, aby sme boli misionármi nádeje v šľapajach Vykupiteľa.

Prajem vám všetkým požehnané veľkonočné dni, ktoré nás naplnia radosťou a posilnia na ceste Ježišových učeníkov!

Johannes Römelt CSsR

Koordinátor redemptoristov v Európe

Zdroj: www.cssr-europe.com

Preklad: Mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved