Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

List Johannesa Römelta CSsR, koordinátora Konferencie Európa

Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám. (Jn 13,15)

Drahí spolubratia, drahí laickí misionári najsv. Vykupiteľa, drahí partneri v misii,

tohtoročný Veľký týždeň a Veľkú noc slávime uprostred veľkých reštrikcií. Snaha premôcť Covid-19 znemožnila verejné slávnosti a v takmer všetkých európskych krajinách je nemožné stretávanie sa ľudí. V niektorých krajinách je dokonca odchod z domu iba výnimkou z prísnych obmedzení.

Naša pastoračná činnosť ako redemptoristov je rovnako zasiahnutá. Aby sme sa vyhli pravdepodobnej infekcii, musíme zachovávať odstup – a to aj v situáciách, keď ľudia sú v zajatí strachu, otrasení a hľadajú pomoc. Je to pre mnohých osobitne ťažké.

Je však zároveň povzbudzujúce všimnúť si, že sa objavujú nové formy solidarity. V mnohých krajinách zaznieva verejný potlesk ako poďakovanie tým, ktorí v tomto čase krízy obetavo konajú svoju službu, čo sme doteraz pokladali za samozrejmosť. Ukazujú sa nové iniciatívy, ako napr. pomoc najzraniteľnejším spomedzi nás. Mnohé naše komunity znásobili svoju prítomnosť na internete a sociálnych médiách, aby tak prispeli k budovaniu komunity a sprístupnili aj pre iných slávenie sv. omší. Je veľa podnetov k modlitbe a k domácemu sláveniu, ktoré sa ponúkajú aj iným použitím rozličných médií. Komunikačný úrad generálneho vedenia v Ríme otvoril novú stránku určenú pre redemptoristov v tomto čase koronavírusu. Osobitná situácia vedie k novým kreatívnym odpovediam.

Ako redemptoristi sme rovnako ťažko zasiahnutí obmedzeniami verejného života. Mnohé (vice)provincie si plánovali rozličné zhromaždenia, ktoré museli byť zrušené alebo preložené na inokedy. To sa týka aj Konferencie Európa (KRE). Plánované stretnutie PIM v Porto (24. – 26. 4.) bolo zrušené. Spoločne s mojimi konzultormi (P. Gianni Congiu a P. Piotr Chyla) sme v kontakte so zodpovednými osobami za ďalšie stretnutia a zvažujeme, ako postupovať. Ťažko sa dá v tejto dobe niečo dopredu plánovať. Budeme postupovať krok za krokom a následne rozhodneme. Vo vhodnom čase budeme informovať (vice)provinciálnych predstavených a ďalších zainteresovaných o potrebných krokoch.

Kritická situácia, v ktorej sa teraz nachádzame, je aj pozvaním k zamysleniu. Mnohé z toho, čo obyčajne robíme, bolo potrebné zrušiť. A pretože to zasahuje náš komunitný život a slávenie našej viery v komunite, bolí to. Ako každý rok, aj teraz kráčame v Ježišových stopách. Slávime spoločne s jeho učeníkmi poslednú večeru, počas ktorej nám daroval neochvejnú istotu svojej prítomnosti, keď nám láme chlieb a umýva nohy. Slávime jeho krížovú cestu, ktorá ho doviedla k opustenosti kríža. A sme pozvaní sláviť jeho zmŕtvychvstanie, začiatok nového života, ktorý nám prisľúbil. Som presvedčený, že slávenie týchto dní nás posilní a obnoví na našej ceste za Kristom, a to napriek alebo vďaka tohtoročným okolnostiam.

Prajem vám požehnané slávenie Veľkého týždňa a požehnanú Veľkú noc!

Johannes Römelt CSsR, koordinátor KRE 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved