Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

List generálneho predstaveného ku dňu modlitieb za misionárske povolanie redemptoristov

Drahí spolubratia, sestry, laickí misionári a spolupracovníci,

v nedeľu 11. novembra budeme sláviť deň modlitieb za misionárske povolanie redemptoristov. V tento deň budeme pamätať aj na výročný deň nášho založenia (9. november) a budeme ďakovať za 286 rokov svedectva o Vykupiteľovi, ktoré generácie redemptoristov vydávali po celom svete.

Dnes vám píšem z biskupskej synody o mladých. Uvedomujem si, že naše misionárske povolanie je v srdci poslania Cirkvi. Táto synoda nám pripomína, že v srdci poslania Cirkvi sú mladí ľudia, najmä tí, ktorí sú zranení či odsunutí na okraj spoločnosti, migranti a stratení. Dnes sme osobitným spôsobom volaní k tomu, aby sme boli prorockými a autentickými svedkami Vykupiteľa, keď sprevádzame mladých ľudí pri objavovaní ich povolania – povolania byť učeníkmi a misionármi.

Synoda nám pripomenula mnohé z rán, ktorými dnešní mladí ľudia a ich rodiny trpia v dnešnom svete. Spomedzi migrantov po celom svete je väčšina mladých ľudí. Mnohí z nich sú vyháňaní zo svojich domovov kvôli vojnám, chudobe, náboženskému prenasledovaniu. Iní migrujú z opustených oblastí do miest, kde hľadajú vzdelanie, zamestnanie, šancu zlepšiť svoj život. Veľký počet mladých ľudí sa stal obeťou obchodovania s ľuďmi. Iní zas hľadajú porozumenie, zmysel života a jeho význam.

Sv. Otec František o tom hovorí takto: „Nebojte sa zostúpiť do utrpenia (pekiel) ľudí… Utrpenie – ľudské, sociálne, bolesť svedomia… jednoducho existuje. Musíme tam byť! Dotknite sa tých rán! A keď sa dotknete rán ľudí, dotknete sa rán Krista. Nikdy by sme sa nemali báť dotknúť sa ich. Je to milosť, ktorú nám Pán dáva.“

Keď sa pripravujeme na deň modlitieb za misionárske povolania redemptoristov, pamätajme na proces synody, ktorý inicioval Sv. Otec a na ktorom ste mnohí z vás mali aktívnu účasť. Samotná synoda skončí 28. októbra, ale to nie je koniec celého procesu. Sv. Otec František nás pozval k tomu, aby sme aj naďalej kráčali s mladými ľuďmi, ktorí sa pripravujú na Svetový deň mládeže v Paname a potom pokračovali v postsynodálnom uskutočňovaní rozhodnutí synody na každom kontinente, krajine a diecéze. Kráčajme spoločne s našimi mladými bratmi a sestrami v spoločnom rozlišovaní a angažovaní sa.

Tešíme sa aj z toho, že ustavične narastá počet laikov – mužov i žien – ktorých Boh volá zdieľať naše misionárske povolanie ako laickí misionári a spolupracovníci. Sme radi, že mnohí naši mladí spolubratia a kandidáti na toto volanie veľkodušne odpovedajú.

Evanjelium z nedele 11. novembra hovorí o chudobnej vdove. Ďakujeme za všetkých, ktorí podobne ako ona dali vo svojej chudobe „všetko čo mali na živobytie.“ Naši starí spolubratia, ktorí verne žili svoje povolanie v radosti a nádeji, sú autentickými a prorockými svedkami Vykupiteľa, ktorý nás aj dnes volá dotknúť sa jeho rán.

Žiadam, aby sa v každej komunite redemptoristov a vo všetkých našich kostoloch slávil tento deň modlitieb za povolania. V minulých rokoch sa niektorí osobitne modlili na tento úmysel, iní mali hodinovú adoráciu pred Eucharistiou. Iní využili tento deň na šírenie informácií o nás redemptoristoch. Na niektorých miestach sa urobila zbierka pre Fond solidarity, z ktorého sa podporila počiatočná formácia redemptoristov predovšetkým v rozvojových krajinách. Buďte kreatívni a tvoriví, a možno tohto roku bude viac ako vhodné zapojiť do týchto projektov a plánovania aj mladých ľudí.

„Nasledujme Krista Vykupiteľa s radostným srdcom“ (K 20), v istote, že sme „poslaní ako pomocníci, spoločníci a spolupracovníci Ježiša Krista vo veľkom diele vykúpenia“ (K 2). Nech nás vždy sprevádza Matka Ustavičnej pomoci. A sv. Alfonz a všetci naši svätí a blahoslavení nech sú pre nás inšpiráciou a pomocou.

Váš brat v Kristovi Vykupiteľovi

Michael Brehl, C.Ss.R.

Superior General

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved