Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

Letný tábor pre mladých z Juiz de Fora

(Brazília) Desiatky mladých ľudí z farnosti Panny Márie Matky ustavičnej pomoci vo ‘Vale da Floresta,’ sa zúčastnili letného tábora, ktorý trval od 12-teho do 14-teho januára v ‘Casa de Retiros Seminário da Floresta,’ v Juiz de Fora (MG). Účastníci vo veku od 12 do 18 rokov zažili čas chválenia Boha, prednášky, aktivity, kázne, šport a spoločenstvo.

Podujatia sa zúčastnil farský kňaz Fr. Vanderlei Sousa, C.Ss.R., a viedol ho koordinátor farskej mládeže Elieser Cabral spolu so svojim tímom.

Letný tábor skončil svätou omšou celebrovanou Fr. Vanderleiom v kostole sv. Sebastiána, sprevádzanou a animovanou účastníkmi a organizátormi udalosti.

www.provinciadorio.org.br

Zdroj: cssr.news

© Preklad redemptoristi Bratislava – Praha

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved