Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Letné číslo časopisu Slovo medzi nami sa nesie v znamení zmluvy, ktorou nám Boh už od stvorenia sveta dokazuje, že je verný

Úvodník Jeffa Smitha, vydavateľa americkej verzie Word Among Us, je venovaný jednej z jeho obľúbených biblických tém – zmluve. Táto zmluva sa zakladá na Božej bezpodmienečnej láske k nám, nie na na­šich výkonoch. Boh nepovedal, že dodrží svoju zmluvu len s tými, ktorí budú doko­nalí; jeho zmluva je vytvorená práve pre hriešnikov. Editorovi slovenského vydania Lukášovi Vaníkovi znelo slovo zmluva najskôr trochu chladne a právnicky. Keď sa však zamyslel nad zmluvou, ktorú dobre poznajú mnohí – nad zmluvou manželskou, uvedomil si, že v zmluve ide v prvom rade o lásku, ktorá je opakom chladu či právnickej sterility. Práve taká je Božia láska k nám: neodvolateľná. Boh je verný.

Prvý text čísla rozoberá zmluvu starozákonných čias. Bez ohľadu na to, koľkoráz boli Izraeliti neverní, Boh im zo­stával vždy verný, hoci už od za­čiatku vedel, že ju nikdy nedoká­žu naplniť vlast­nými silami. Ukázal im, že prvá zmluva s Izraelom viedla k novej zmluve. Na obzore sa črtalo čosi nové a úžasné; to čosi sa naplnilo v Ježišovi. Ďalší článok sa venuje tomu, ako ďaleko táto zmluvná Božia láska zašla: keď Boh pre túto lásku poslal na svet svojho jediného Syna. A to je príbeh o milosrdenstve, veľkory­sosti, uzdravení, spravodlivosti, no predovšetkým o vernej Božej láske.

V nasledujúcom texte autori používajú na prirovnanie nášho „statusu“ slová svätého Pavla. Ten veriacim v Korinte napísal, že sú „Kristov list…, napísaný nie atramentom, ale Duchom živého Boha, nie na kamenných tabuliach, ale na živých tabuliach srdca“ (2 Kor 3, 2 – 3). Podobne ako ožíva napísané dielo, keď je hrané na scéne, tak Korinťania priviedli k životu celé Pavlovo učenie. Teologické tézy a dogmy sa takpovediac stelesnili, keď ľudia spoločne uctievali Pána a stali pokornejšími, láskavejšími a štedrejšími voči svojim bratom a sestrám v Kristovi. Tým, že ich Pavol opísal ako „Kristov list“, chcel povedať, že nová zmluva v Kristovi premenila Korinťanov na živé svedectvo pre svet vôkol nich.

Diakon Dave Brencic opisuje svoju nehodu počas túry na Cathedral Rock Trail v Arizone, kde jeho život záchranil kaktus, ktorý zastavil jeho pád. No on v hĺbke srdca vedel, že veľkú úlohu pri jeho záchrane zohral jeho an­jel strážca. Veril, že nešlo o obyčajnú náhodu či nejaký kak­tus; zachránil ho Boh. Počas svojej rekonvalescencie začal se­be i Bohu klásť otázku: Ako by som sa mohol z tejto skúsenosti poučiť a odovzdať sa jeho milosti? Ako by som sa mohol nechať naplniť jeho Duchom a slúžiť druhým? A Boh mu počas pobytu na úra­zovom a rehabilitačnom oddele­ní poslal do cesty mnohých ľu­dí, ktorým mohol porozprávať príbeh o tom, ako ho ochránil anjel strážca, a hovoriť s nimi aj o iných strán­kach svojej viery.

Časopis Slovo medzi nami vychádza 10-krát ročne a okrem aktuálnych tém v oblasti kresťanskej viery a kresťanského života prináša meditácie k liturgickým textom na každý deň. Objednať si ho možno na emailovej adrese predplatne@smn.sk.  

 

Príbuzné články:

Slovo medzi nami na jún: Boh nás oslobodzuje od lží, ktoré nás spútavajú

Pred 37 rokmi vznikol časopis Slovo medzi nami

Požehnanie pápeža Františka pre čitateľov časopisu Slovo medzi nami

15. výročie časopisu na Slovensku

Dejiny publikačnej činnosti redemptoristov

 

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved