Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Kostol Marienkirche vo Viedni-Hernals má 130 rokov

Pred 130 rokmi bol vo Viedni-Hernals založený kláštor redemptoristov, ktorého súčasť bol aj kostol. Ten mal byť pôvodne zasvätený Klementovi Maria Hofbauerovi, no on ešte vtedy nebol vyhlásený za svätého. A tak sa z kostola stal „Kostol Matky ustavičnej pomoci“, ale námestie pred kostolom mesto povýšilo na Námestie Klementa Hofbauera. Neskôr – po svätorečení Klementa v roku 1909 – bola zriadená kaplnka nesúca Klementovo meno. A kostol dostal hlavnú relikviu patróna mesta Viedne ako mimoriadne dedičstvo. Kostol Marienkirche bol posvätený 25. apríla 1889.

Okolie dnešného kostola Marienkirche bolo v 19. storočí zvláštnym okrajovým územím: nezastavaná oblasť, špinavé umelé jazerá, medzi nimi polia a lúky a ozajstné „Gstättn“ (hovorový výraz pre neudržiavané, kamenisté lúky). Hernals ešte nebol pričlenený k cisárskej Viedni. Z mnohých častí monarchie sem prichádzali ľudia, ktorí vo Viedni skúšali nájsť šťastie ako remeselníci, robotníci či sedliaci. Životný priestor vo Viedni sa stále zmenšoval, takže aj vtedajšie predmestia boli zaplavené ľuďmi hľadajúcimi prácu a bývanie. V roku 1820 bolo v Hernals 146 domov a 2 680 obyvateľov; v roku 1889 to bolo už viac než 75 000 ľudí, ktorí tu žili a pracovali – často za nízku mzdu, pričom museli živiť početné rodiny.

Do tejto oblasti sa odvážil prísť provinciál redemptoristov P. Andreas Hamerle, aby tu postavil kláštor a kostol. Neodradila ho ani cisárova otázka: “Odvážia sa tam redemptoristi vôbec prísť?” P. Hamerle, ktorý bol ovplyvnený kresťansko-sociálnym robotníckym hnutím, spoznal, že sa tu nachádzajú najviac opustené duše, ktoré majú v konštitúciách kongregácie prednostné miesto. Situáciu v Hernals vnímal ako výzvu a začal uskutočňovať svoje plány síce s malým finančným obnosom, no s veľkou dôverou v Boha. Na okraji Hernals získal pozemok o výmere približne 4 000 m2 za cenu 26 500 zlatých.

Kúpa sa uskutočnila 1. marca 1886 a už na konci septembra sa začalo so stavbou kostola; na jar 1887 sa začal stavať kláštor. Začiatkom apríla 1889 bol kostol a kláštor hotový. Do kláštora sa nasťahovali kňazi a bratia. Bolo posvätených šesť zvonov. Slávnostná posviacka kostola arcibiskupom kardinálom Cölestinom Ganglbauerom sa uskutočnila 25. apríla 1889. V roku 1893 bol zriadený „Klubový dom“ so Sálou Klementa Hofbauera. V roku 1937 bola zriadená farnosť Marienpfarre; redemptoristi spravovali túto farnosť popri iných činnostiach. V súčasnosti má komunita v Hernals šesť členov: štyroch pátrov redemptoristov a jedného stáleho diakona, ako aj doktoranda a študenta z Indie, ktorý spolupracuje v kostole a vo farnosti.

Zdroj: www.redemptoristen.com

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved