Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

Každoročné stretnutie otcov redemptoristov v Toruni

(Toruň, Poľsko) Od tretieho do šiesteho apríla 2018 sa v Toruni uskutočnilo každoročné stretnutie otcov redemptoristov aktívnych v práci s mladými. Mottom stretnutia bolo „evanjelizovať mladých mladými“.

 

 

Téma stretnutia priamo nadväzovala na Apoštolský plán provincie Varšava. Evanjelizácia bola zdôraznená ako charakteristická črta redemptoristov a pastoračných činností, ktoré vyvíjajú – redemptoristická mládež sú mladí ľudia, ktorí evanjelizujú.

 

 

Účastníci sa stretli s otcom Dr. Arturom Szymczykom, riaditeľom pastoračného oddelenia kúrie diecézy Toruň a exercitátorom, sestrou Nikodemou Czernieckou, CST z Torune – katechétkou, asistentkou povolaní, evanjelizátorkou, aktívnou v Tereziánskom apoštoláte dôvery, a s Monicou a Marcinom Gomułkovými, podnikateľmi a spolutvorcami projektu Začiatok večnosti (poczatekwiecznosci.pl). V každej z prednášok sa diskutovalo na tému spoločnej evanjelizácie a hľadania spôsobov ako osloviť mladých ľudí.

 

Boli tu tiež predstavené určité skupiny mladých ľudí, ktoré ohlasujú evanjelium a sú aktívne v našej provincii. Vedú kurzy Eureka, evanjelizačné workshopy a Alfa kurzy pre mladých ľudí.

Čas bol aj na modlitbu – v kaplnke Pútnického domu a vo Svätyni Matky ustavičnej pomoci v Toruni. Účastníci navštívili aj observatórium Univerzity Mikuláša Kopernika v Piwniciach pri Toruni. Bol to istý druh uvedenia do témy Redemptoristických dní mládeže v Tuchowe, ktoré sa uskutočnia od deviateho do štrnásteho júla 2018 s témou „Hlavu hore!“

 

 

Stretnutia sa zúčastnilo takmer 30 mladých redemptoristov z celého Poľska a Bieloruska, ktorí sa denne angažujú v práci s deťmi a mladými, miništrantmi, študentmi a v iných typoch služieb.

brat Mariusz Mazurkiewicz C.Ss.R., Toruň

 

preklad: Jana Badurová

Zdroj: cssr.news

 

Príbuzné články:

Boj komunistov proti korunovácii ikony Matky ustavičnej pomoci v Toruni v roku 1967

P. Václav Hypius a P. Peter Slobodník boli na stretnutí v Toruni

Slobodu uväzneným – poľská redemptoristická mládež hlásala evanjelium vo väzení

Televízia Trwam v auguste tohto roka opäť v čele najpopulárnejších mienkotvorných televíznych staníc

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved