Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Boj komunistov proti korunovácii ikony Matky ustavičnej pomoci v Toruni v roku 1967

V sobotu 30. septembra 2017 sme slávili 50. výročie korunovácie ikony MUP v Toruni. Boj komunistov proti Katolíckej cirkvi a veriacim ľuďom bol po vojne vedený vo všetkých oblastiach spoločenského, kultúrneho či náboženského života.

Vláda situáciu hodnotila takto: „Redemptoristi svoj vplyv rozšírili do všetkých vrstiev spoločnosti, zvlášť vplývajú na inteligenciu a administratívnych štátnych pracovníkov. Preto boli niektoré drastické opatrenia vlády namierené proti nim vykonávané obozretne (…).“ Čím viac sa blížil dátum korunovácie, vláda podnikala konkrétne kroky, ktorých cieľom bolo podujatie maximálne obmedziť. Bolo vydané nariadenie, že požiadavky farnosti sa nebudú rešpektovať – v blízkosti kostola sv. Jozefa, kde mala korunovácia prebehnúť, neuzatvorili ulice, čím sťažili prístup veriacich ku kostolu, zakázali postaviť stánky s jedlom či poskytnúť pútnikom zdravotnú starostlivosť. Udelili súhlas jedine s nainštalovaním jedného reproduktora.

Všemožne sa snažili zabrániť, aby sa korunovácie zúčastnila mládež. Vypracovali teda plán svetských podujatí, ktorý obsahoval kultúrno-osvetové a športové podujatia, vlastivedné výlety, špeciálne filmové predstavenia či vystúpenia umeleckých súborov.

Vláda neskôr obvinila redemptoristov z nasledujúcich priestupkov: nedovolené nainštalovanie reproduktorov v okolí kostola, vyvesenie bielo-žltých vlajok z vonkajšej strany kostola a vykonanie finančnej zbierky mimo oplotenia kostolných pozemkov. 12. decembra 1968 musel rektor kláštora redemptoristov o. Alfons Wittig kvôli vyššie uvedeným dôvodom zaplatiť pokutu 1500 zlotých.

o. dr Marian Sojka CSsR

Preklad: Anna Limáneková

Krátene, zdroj: redemptor.pl

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved