Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

Slobodu uväzneným – poľská redemptoristická mládež hlásala evanjelium vo väzení

„Duch Pána ma poslal oznámiť zajatým, že budú prepustení“ (Lk 4, 18) – tieto slová z evanjelia motivovali mladých ľudí z Youth Academic Ministry v poľskom Toruni (provincia Varšava), ktorí sú inšpirovaní redemptoristickou spiritualitou, aby šli do väzenia a viedli Alfa kurz pre väzňov.

Všetko sa to začalo v januári 2018, keď študenti zorganizovali vianočný koncert vo väzení v Inowrocławe (hodina cesty autom od mesta Toruň), počas ktorého väzňov pozvali na Alfa kurz. Zapísalo sa ich tridsať.

O týždeň neskôr sa uskutočnilo prvé stretnutie a každý týždeň sme videli na účastníkoch zmeny. Sú úžasným dôkazom toho, že Boh chce, aby prostredníctvom Ježiša, ktorého poslal na zem, zažil každý Jeho veľkú lásku – dokonca aj tí, ktorí žijú vo väzení. Ďakujeme Bohu, že vložil do našich sŕdc túžbu hlásať Jeho Slovo vo väzení!

Prvá časť kurzu sa skončila. S ďalšou však čoskoro začneme a niektorí z väzňov budú slúžiť spolu s nami ako služobníci hojného Vykúpenia!

Alfa kurz pozostáva z niekoľkých stretnutí, počas ktorých účastníci poznávajú kresťanskú vieru. Každé stretnutie je venované rôznym otázkam týkajúcim sa viery a jeho cieľom je rozprúdiť konverzáciu. Okrem Poľska sa Alfa organizuje po celom svete. Redemptorista P. Jacek Dubel je spoluzodpovedný za Alfa kurzy v Poľsku. V niektorých redemptoristických farnostiach varšavskej provincie sa tieto stretnutia usporadúvajú každý rok (v Toruni ich vedú študenti zo St. Joseph Youth Academic Ministry).

Kornelia Paszak, Toruň, Poľsko

Zdroj: cssr.news

Preklad © Mediálny tím provincie Bratislava – Praha

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved