Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

P. Václav Hypius a P. Peter Slobodník boli na stretnutí v Toruni

Na celom svete sa v jednotlivých regiónoch (tzv. konferenciách) odohrali stretnutia prvej, prípravnej fázy Generálnej kapituly. Od 22. februára do 4. marca sa v Long Branch (NY, USA) odohralo stretnutie konferencie Severná Amerika.

Od 4. do 14. apríla sa predstavení európskych redemptoristov stretli v poľskom meste Toruň. Stretnutie bolo prvou, prípravnou fázou, XXV. Generálnej kapituly.  Druhá, tzv. kanonická fáza kapituly sa bude konať od 31. októbra do 26. novembra 2016 v thajskom meste Pattaya. Na tomto celosvetovom stretnutí sa zúčastnia predstavení z celého sveta.

Na prvom, prípravnom, kontinentálnom stretnutí sa zúčastnil viceprovinciálny predstavený redemptoristov Bratislavskej jednotky, P. Václav Hypius a vokál P. Peter Slobodník.
Na stretnutí sa okrem predstavených jednotky zúčastnili podľa veľkosti danej jednotky aj ďalší zástupcovia. Okrem zástupcov každej európskej jednotky sa na stretnutí zúčastnil generálny predstavený redemptoristov, P. Michael Brehl, generálny konzultor P. Jacek Dęmebk, generálny konzultor P. Alberto Eseveri a koordinátor Konferencie Európa, P. Jacek Zdrałek.
Na stretnutí boli aj štyria účastníci bez hlasovacieho práva: moderátor druhej (kanonickej) fázy kapituly, P. Kevin O’Neil; predstavený komuity v Namur (Belgicko) P. Andrè Orban; laický spolupracovník z Madridskej provincie Rafael Junquera a laická spolupracovníčka z Londýnskej provincie Nicole Barber.

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved