Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Jednoduchý plán pre Advent

Jednoduchý plán pre Advent

Šesť návykov na modlitbu, ktoré nám pomôžu pozvať Ježiša do našich sŕdc a domov.

Mike Aquilina

Častejšie sa zúčastňujte na svätej omši

Zvážte, či si môžete počas Adventu spolu s rodinou nájsť čas na svätú omšu v niektoré dni v týždni. Možno budete musieť obetovať trochu pohodlia – skôr vstať, vzdať sa nejakej rekreačnej aktivity alebo uspokojiť sa s jednoduchším jedlom bez veľkej prípravy. Prineste obetu v záujme priateľa alebo člena rodiny, ktorý potrebuje Božiu pomoc.

Modlite sa spolu v rodine

Experimentujte a nájdite si spôsoby modlitby, ktoré vám vyhovujú. Veľa rodín zažíha sviečku adventného venca pri obede alebo počas večernej modlitby. Príklad jednoduchej modlitby pri adventnom venci: zažnite sviečku (sviečky), zaspievajte Príde Kristus, Spasiteľ náš a prečítajte si evanjelium na tento deň.

Alebo iná rada: Modlite sa rodinný ruženec. Modlite sa zvlášť radostné tajomstvá. Je to skvelá modlitba, ktorá nás vovádza do udalostí, čo predchádzali prvé Vianoce na svete. Neviete si nájsť čas na celý ruženec? Pomodlite sa jeden desiatok. Mám priateľov, veľkú rodinu, ktorí sa modlia desiatok ruženca každý deň po večeri. Aj keď je krátky, utvára jednotu v rodine a potom je večer pokojný a usporiadaný.

Počas dňa sa modlite strelné modlitby

Sú ideálne pri čakaní – na výťah, kým vám niekto zodvihne telefón, kým naskočí zelená, na ceste domov. Stačí si vybrať verš z Písma a modliť sa ho! Tu je zopár adventných modlitieb, ktoré si môžete pripnúť na nástenku alebo prilepiť na chladničku alebo vložiť do peňaženky či do kabelky. Používajte ich a naučte ich svoje deti.

„Pane, dokedy?“ (Ž 6, 3).

„Príď, Pane Ježišu“ (Zjv 22, 20).

„On musí rásť a mňa musí ubúdať“ (Jn 3, 30).

„Daj nám väčšiu vieru“ (Lk 17, 5).

„Pane, aby som videl“ (Lk 18, 41).

Spytujte si svedomie

Každý večer si vyhraďte pár minút v samote, tichu, aby ste sa v Božej prítomnosti zamysleli nad dňom. Spomeňte si na momenty, keď ste zakúsili Božiu pomoc, milosrdenstvo a blízkosť. Všimnite si, ako ste prežívali svoje povolanie, ako ďaleko ste došli za cieľom. Počas Adventu sa môžete zamerať na rozvíjanie niektorej konkrétnej čnosti spojenej s Adventom – v pokoji, v pokore, v láske. Na konci povedzte Bohu, že ľutujete svoje hriechy. (A samozrejme podľa potreby choďte na spoveď.)

Ak majú vaše deti primeraný vek, naučte ich tento tradičný spôsob ako sa zbližovať s Ježišom. Ponúknite im vedenie, ale nechajte ich rozvinúť si vlastný spôsob komunikácie so Svätým Duchom.

Postite sa

Ježiš sa postil. Apoštoli sa postili. Z Písma vieme, že pôst je mocná forma modlitby. Aj keď počas Adventu sa kladie menší dôraz na pokánie ako počas Pôstu, pôst v Advente je vhodný spôsob na vyjadrenie našej túžby po tom, aby sa Božie kráľovstvo naplno prejavilo v nás, v ľuďoch okolo nás a na celom svete.

Dajte sa do toho aj so svojím partnerom a s deťmi a dohodnite sa na spôsobe, ako sa budete v rodine postiť počas tohto Adventu. Môžete sa rozhodnúť, že nebudete jesť medzi hlavnými jedlami. Môžete sa vzdať zákuskov. Môžete sa vzdať svojho obľúbeného jedla, alebo niektoré dni nejesť mäso. Alebo sa môžete zrieknuť niečoho iného ako jedla – napríklad televízie alebo internetu. Dôležité je, aby to bola skutočná obeta – taká, ktorú cítiť -, a ponúknuť ju Bohu.

Vytvorte zo svojho domova miesto lásky.

V praktickom živote preukážte milosrdenstvo a lásku, ktoré ste prijali v modlitbe. Nech je cieľom vašej rodiny správať sa k sebe navzájom zhovievavejšie a slušnejšie. Niektoré rodiny to riešia tak, že si v rodine navzájom vylosujú „adventných anjelov“. Každý „anjel“ sa potajme modlí a prejavuje lásku druhému. Na Vianoce sa potom „anjeli“ zverejnia.

Iná myšlienka: Využite čas Adventu na vypestovanie „návykov na láskavú reč“. Ak vaša rodina upadla do negatívnych zvykov – kričanie, sťažovanie si, obviňovanie, sarkazmus, hľadanie chýb na druhých, ohováranie, vracanie urážok – teraz je čas, aby ste získali späť stratené návyky na úctu a láskavosť v reči.

A samozrejme, Advent a Vianoce sú tradičným časom na prejavovanie lásky v pohostinnosti a dobročinnosti. Istý kresťan v treťom storočí napísal: „To našu starosť o bezmocných, naše láskavé správanie vidia naši nepriatelia, keď hovoria: ,Pozrite sa na kresťanov, ako sa milujú.'“ Tento úžasný popis nám ponúka ideál pre „domácu cirkev“, ktorou je naša rodina.

Pamätajte: Vedia, že sme kresťania – nielen vďaka Betlehemu pred naším domom, ale vďaka láske v našich srdciach, ktorá sa prejavuje v našom dome.

Zdroj: Slovo medzi nami 2005, č. 12, ročník 6

Foto (C) Timulák

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved