Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Interprovinciálne stretnutie slovenských a českých redemptoristov

V dňoch 7. – 9. februára 2011 sa v Stebníckej Hute pri Bardejove uskutočnilo medzinárodné stretnutie redemptoristov z troch (vice)provincií – Pražskej, Bratislavskej a Michalovskej. Už niekoľko rokov sa stretávajú redemptoristi z Čiech a Slovenska na niekoľkodňovom bratskom a formačnom stretnutí. Tento rok zorganizovala stretnutie Michalovská viceprovincia na čele so svojím protoihumenom o. Jaroslavom Štelbaským CSsR. Stretnutie v Stebníckej Hute bolo výnimočné tým, že sa na ňom zúčastnil aj generálny predstavený redemptoristov Kanaďan o. Michael Brehl. Bola to jeho prvá návšteva Slovenska v úrade. Po svojom príchode na Slovensko najprv navštívil kláštor gréckokatolíckych redemptoristov v Michalovciach, kde je sídlo Michalovskej viceprovincie a poklonil sa svätým relikviám bl. Metoda Trčku CSsR v kláštornom chráme Zoslania Svätého Ducha. Potom navštívil kontemplatívne gréckokatolícke sestry redemptoristky vo Vranove nad Topľou a komunitu redemptoristov v Stropkove a v Starej Ľubovni. 

Stretnutia v Stebníckej Hute sa zúčastnilo 45 redemptoristov, rehoľní bratia, kňazi, ako aj biskup a redemptorista vladyka Milan Chautur, košický eparcha. Pondelok večer bol venovaný dialógu redemptoristov so svojím najvyšším predstaveným, ktorý ochotne odpovedal na kladené otázky. Počas ďalších dní mal generálny predstavený redemptoristov inšpirujúce a povzbudzujúce prednášky o výzvach týkajúcich sa života a apoštolátu redemptoristov v dnešnej Európe. V svojich prednáškach vychádzal predovšetkým z posolstva poslednej generálnej kapituly redemptoristov v Ríme a bohatej redemptoristickej duchovnej tradície. Toto trojdňové bratské a formačné stretnutie prinieslo utuženie vzájomných vzťahov a zároveň podporilo lepšiu spoluprácu redemptoristov v našej republike a okolitých krajinách. Po stretnutí o. Michael Brehl navštívil komunity redemptoristov Bratislavskej viceprovinciei

Informoval Metod Lukačik CSsR

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved