Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Gréckokatolícki biskupi sa zišli na synode v Ríme; redemptoristi sa podieľajú na „Synode nádeje“

V nedeľu 3. septembra 2023 sa v Ríme začala biskupská synoda 2023 Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi, ktorej ústrednou témou je pastoračná podpora obetí vojny. Synody sa zúčastňuje 45 z 55 biskupov z Ukrajiny, strednej a západnej Európy, Severnej a Južnej Ameriky a Austrálie. Vladyka Sviatoslav Ševčuk nazval tohtoročnú synodu v Ríme, druhú počas rozsiahlej vojny, „synodou nádeje“.

Redemptoristi, ktorí sa podieľajú na tomto dôležitom stretnutí: Bryan Joseph Bayda CSsR – biskup Toronta a východnej Kanady; Mikhaylo Bubniy CSsR – arcibiskupský exarcha Odesy; Mykola Bychok CSsR – biskup eparchie svätých Petra a Pavla v Melbourne Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi v Austrálii; Bohdan Dziurach CSsR – apoštolský exarcha Nemecka a Škandinávie; Volodymyr Hrutsa CSsR – pomocný biskup Ľvova; Mychaylo Koltun CSsR – eparchiálny biskup Sokal-Žovkva (Sokal, Ľvov); Petro Loza CSsR – titulárny biskup Panio a pomocný biskup Sokalsko-Žovkvy Ukrajinskej (Sokal, Ľvov); Stephan Menjok CSsR – arcibiskupský exarcha Donecka; Jaroslav Pryríz CSsR – biskup sambirsko-drohobyčský; Ihor Wozniak CSsR – arcibiskup ľvovský.

Hierarchickej svätej liturgii v Bazilike sv. Sofie, ktorú koncelebrovali biskupi Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi z celého sveta, predsedal arcibiskup Sviatoslav Ševčuk, hlava Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi. Synodálnych otcov prišiel pozdraviť prefekt dikastéria pre východné katolícke cirkvi arcibiskup Claudio Gugerotti.

Vladyka Sviatoslav vo svojej kázni poukázal na tri znamenia nádeje, ktoré vidí v tomto druhom roku vojny na Ukrajine. Prvým znakom nádeje je, že synodálne dielo je okamihom zostúpenia Ducha Svätého: „Vždy, keď Cirkev alebo ľud prechádzali nejakými ťažkými chvíľami vo svojich dejinách (v modernej dobe by sme ich označili ako chvíle krízy), Cirkev zvolávala miestne synody alebo dokonca ekumenické koncily. Takéto zhromaždenie apoštolov našej doby, našich biskupov, je totiž osobitným okamihom zostúpenia Ducha Svätého na Cirkev a ľud.“ Druhým znamením nádeje tohtoročnej synody je, že biskupi Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi, ktorí sa zišli v Ríme, dostali osobitné slovo, aby mocným hlasom hovorili Urbi et Orbi – mestu Rím, Svätému Otcovi a celému svetu. „Dnes, keď sa prebúdzajú staré impériá, keď ruský agresor vedie na Ukrajine neokoloniálnu vojnu, je tak dôležité, aby svet počul pravdivé dejiny Ukrajiny, dokonca Ruska, východnej Európy, ktoré nepísali kolonizátori a imperialisti, ale ktoré sú písané krvou podrobených národov, bojujúcih teraz za právo na existenciu, slobodu, za svoj osobitný nezávislý ukrajinský štát,“ povedal vladyka Sviatoslav. Tretím veľkým znakom nádeje je možnosť ukrajinských biskupov osobne sa stretnúť so Svätým Otcom a prijať od neho znamenie nádeje. „Vieme, že je to veľký majster počúvania a gest. Svätý Otec si želá vypočuť Synodu ukrajinských biskupov. Osobitne nás pozýva na stretnutie o hodinu skôr, aby dal príležitosť hovoriť nielen hlave Cirkvi, ale aj každému biskupovi našej Cirkvi v mene jeho kongregácie, diecézy a exarchátu. A ako odborník na počúvanie je pripravený nás vypočuť. A ako majster gest, ktoré niekedy dokážu vyjadriť viac ako napísané alebo vyslovené slová, verím, že nám ponúkne takéto gesto nádeje,“ povedal vladyka Sviatoslav s pocitom nádeje.

Prefekt dikastéria pre východné katolícke cirkvi arcibiskup Claudio Gugerotti vo svojom príhovore na synode pozdravil otca a hlavu Ukrajinských gréckokatolíckych biskupov, biskupov a veriacich a odovzdal im pozdrav od pápeža Františka. Ubezpečil ich, že pápežova láska a pozornosť k Ukrajine pretrváva. Ubezpečil ich, že Rímska cirkev a pápež sú nesmierne vďační Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi za všetku pomoc a obetu, ktorú preukázala ukrajinskému ľudu: „Ste neúnavnými pracovníkmi v dielach milosrdenstva. Vašou úlohou je utierať slzy a utešovať tých, ktorí trpia. Je to úloha Božieho ľudu a tých, ktorí ho nasledujú a napodobňujú.“

Večer 3. septembra sa biskupi zišli na modlitbe k Duchu Svätému a zložili synodálnu prísahu.

Ráno 6. septembra prijal účastníkov synody na audiencii pápež František. Stretnutie pápeža so 45 biskupmi Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi trvalo takmer dve hodiny v miestnosti mimo Auly Pavla VI. Ukrajinskí biskupi požiadali Sv. Otca o modlitby za prepustenie dvoch redemptoristických kňazov, otca Ivana Levyckého a otca Bohdana Heletu, ktorých koncom novembra 2022 zajali ruské jednotky. Vladyka Ševčuk daroval pápežovi Františkovi modlitebnú knižku, ruženec a misijný kríž patriaci kňazom.

„Tieto veci, Vaša Svätosť, svedčia o utrpení našej Cirkvi spolu s jej ľudom uprostred hrôz vojny spôsobenej ruskou agresiou. Ako neoceniteľný poklad vám ich odovzdávame s nádejou, že na Ukrajine čoskoro zavládne spravodlivý mier,“ povedal.

Synoda biskupov Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi v Ríme potrvá do 13. septembra 2023.

Zdroj: cssr.news, Catholic News Agency

Preklad a úprava: mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved