Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Farské misie v Rakovej

V sobotu 10. septembra 2022 večer sa vo farnosti Raková začali misie – už tretie po roku 1990, ktoré koná tím pátra Ivana Flimela CSsR (tentoraz sú v jeho tíme pátri Róbert Režný a Jozef Novák ml.).

Raková má takmer 6000 obyvateľov aj je najväčšou obcou v regióne Kysuce. Farský kostol je zasvätený Narodeniu Panny Márie. Práve preto sa v druhý deň misií zároveň slávilo aj toto patrocínium, ktoré popoludní doprevádzal kultúrny program na námestí obce. Po náboženskej stránke ide o veľmi živú farnosť. Je veľmi rozsiahla rozsiahla; na jej území sú dva ďalšie chrámy, kde sa pravidelne slávia sv. omše – aj tam sa koná program misií. V obci sú dve základné školy, jedna z nich je cirkevná škola Jána Palárika. Evanjelizačné programy pre obe školy v pondelok viedol P. Jozef Mihok CSsR so spoločenstvom Shekinah z Radvane, slávila sa tiež sv. omša pre deti z cirkevnej školy.

Omše sa slávia vo farskom kostole každý deň ráno i večer a zúčastňuje sa na nich množstvo ľudí, aj mnohé mladé rodiny s deťmi. Kvôli nedeľnej hodovej slávnosti a slávnosti Sedembolestnej Panny Márie sa program misií musel trochu pozmeniť: utorňajšia večerná sv. omša o Eucharistii bola spojená s pobožnosťou s vyznaním viery a s odprosením za hriechy a až vo štvrtok poobede sa konali katechézy pre ženy a mužov. V stredu popoludní sa všetci mohli zúčastniť adorácie pred Najsvätejšou Sviatosťou ako odpovede na výzvu Rady európskych biskupských konferencii za mier a pokoj na Ukrajine na sviatok Povýšenia sv. Kríža.

V utorok misionári navštívili 23 obyvateľov Rakovej v ich domácnostiach, kde im vyslúžili sviatosti zmierenia a pomazania chorých. Túto možnosť budú mať ostatní veriaci aj na omši v piatok doobeda vo farskom kostole. V piatok je po večernej omši aj stretnutie s mládežou a v sobotu pobožnosť k Matkej ustavičnej pomoci. Misionári sú k dispozícii ráno a večer k vyslúženiu sviatosti zmierenia, ktorú využívajú mnohí ľudia. Misie sa skončia v nedeľu požehnaním devocionálii a misijného kríža.

P. Róbert Režný CSsR

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved