Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Farské misie v Pruskom

Misie vo farnosti Pruské sa začali v sobotu 28. mája 2022 a vyvrcholia 5. júna 2022 na slávnosť Zoslania Ducha Svätého.

Farský kostol; www.misijnediela.sk

Okrem P. Ivana Flimela CSsR a P. Róberta Režného CSsR, ktorí sú na misiách celý čas, prestriedajú sa tu aj pátri Jozef Mihok CSsR, P. František Boldy CSsR a P. Peter Kvetan CSsR.

Františkánsky kostol
Bývalý františkánsky kláštor

Pruské je veľkou, živou farnosťou. Sú tam dva kostoly: farský sv. Petra a Pavla a tzv. františkánsky (v ňom sa omše slávia iba cez letné prázdniny, dvakrát v týždni) spolu s bývalým kláštorom, v ktorom sú momentálne ubytovaní Ukrajinci (asi 50 ľudí).

Ikona Matky ustavičnej pomoci v Pruskom
Relikvie sv. Vincenta v Pruskom
Filialka farnosti Pruske – Horovce

Prosíme o modlitby za požehnaný čas misií!

Informoval: P. Róbert Režný CSsR

Pripravil: mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved