Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

Etiópia: Kardinál Tobin vyzýva Združenie členov biskupských konferencií Východnej Afriky kráčať spoločne ako Cirkev

V snahe podporiť poslanie Cirkvi, inšpirovať a povzbudzovať Boží ľud, aby prispieval k životu Cirkvi v regióne AMECEA (Združenie členov biskupských konferencií Východnej Afriky), Jeho Eminencia Joseph William Tobin, kardinál Newarku v New Jersey v USA pozval celý Boží ľud v regióne spoločne putovať a navzájom sa sprevádzať.

Počas príhovoru na 19. plenárnom zhromaždení AMECEA, ktoré prebieha v Etiópii, kardinál Tobin uviedol, že synodalita existuje pre poslanie Cirkvi a musí byť zakúšaná vo všetkých rozličných štruktúrach spolupráce.

Synodalita je pojem, ktorý sa stručne zameriava na teológiu II. Vatikánskeho koncilu a vyzýva celý Boží ľud, aby spoločne putoval, sprevádzajúc sa navzájom, pretože žijeme ako Cirkev.

Povedal, že prostredníctvom krstu a birmovania boli všetci členovia Cirkvi pomazaní Duchom Svätým a celá kresťanská komunita je dôveryhodná vtedy, keď jej členovia spoločne rozlišujú a hovoria jednotne o veciach viery a morálky.

„Všetci pokrstení majú sensus fidei (zmysel viery). Synoda vždy pôsobí cum Petro et sub Petro (s Petrom a pod Petrovou autoritou),“ povedal kardinál Tobin vo svojom príhovore.

Dodal, že záruka synodality celej cirkvi nebude možná, ak ľudia nesprávne pochopia cirkevnú hierarchiu a budú ju považovať za štruktúru, v ktorej sú niektorí ľudia umiestnení nad ostatných.

 

Preklad © Mediálny tím provincie Bratislava – Praha

Zdroj: cssr.news

 

Príbuzné články:

Kardinál Tobin, C.Ss.R. dostal cenu sv. Jána Neumanna

Prehlásenie kardinála Josepha W. Tobina k zrušeniu výkonného poriadku DACA

Slová kardinála Tobina po prijatí posvätného pália

Na mimoriadnom zhromaždení amerických biskupov a laických lídrov vystúpil aj kardinál Tobin

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved