Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Rieka Života viedla ekumenické obnovy v Edinburghu

Na pozvanie generálneho vikára arcidiecézy St. Andrews a Edinburg, Mons. Philipa J. Kerra a protestanského zboru Community Church Fellowship, viedli redemptoristi a misijné spoločenstvo Rieka Života viaceré evanjelizačné a formačné aktivity pre katolícke aj protestantské spoločenstvá v Edinburgu. Na evanjelizačných programoch, ktoré sa  konali v dňoch 12. až 16. novembra, sa zúčastnili nielen Škóti, ale aj poľské a slovenské skupiny a ľudia z rôznych krajín sveta.  Rieka Života sa prihovárala, viedla katechézy a modlitby  pre účastníkov ekumenického kurzu Ignite, poľské katolícke spoločenstvo Máriina  légia a starších stredoškolákov z katolíckych škôl sv. Tomáša Akvinského a školy sv. Kríža. Pre časť protestantského spoločenstva Community Church Edinburgh viedla Rieka Života obnovu pod názvom “V jeho prítomnosti.” V sobotu večer sa v katolíckom kostole sv. Patrika konala modlitba a na uliciach pred kostolom evanjelizácia. Ľudia, často šokovaní teroristickými útokmi v Paríži, pozitívne odpovedali na pozvania prísť do  kostola na krátku modlitbu. V nedeľu, keď pápež František navštívil v Ríme luteránsku komunitu sa Rieka Života stretla na spoločnej modlitbe chvál a zdieľania s protestantskou komunitou Community Church Fellowship. V nedeľu večer bola v katolíckom kostole sv. Patrika sv. omša, po ktorej nasledovala modlitba chvály, príhovoru a adorácie. V pondelok 16. novembra sa Rieka života zapojila do nepretržitej modlitby chvály a príhovoru, ktorú organizuje protestantské spoločenstvo Wellsprings.

http://www.cssr.news/english article

O Rieke Života ::VIDEO::

Viac o začiatkoch Rieky Života (anglicky)

O Rieke Života v TV LUX (Od 2. do 10. min.)

Slovenskí redemptoristi a laici na zahraničných misiách

Kazachstan
Kyrgystan

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved