Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Blahoslavený Vasiľ Vsevolod Veličkovskyj

Dnes, 1. júna 2018, si pripomíname 115. výročie narodenia pátra Vasiľa Veličkovského, redemptoristu. Prinášame vám úryvok o jeho živote z knihy Svetlá pre biednych, ktorá vyšla v našom vydavateľstve.

Vasiľ Vsevolod Veličkovskyj sa narodil 1. júna 1903 v Stanislavove v rodine gréckokatolíckeho kňaza. Aj v ňom sa zrodila túžba zasvätiť svoj život jedine Bohu, a tak po skončení poľsko – ukrajinskej vojny vstúpil roku 1920 do seminára vo Ľvove. Po diakonskej vysviacke vstúpil k redemptoristom, kde po roku noviciátu zložil rehoľné sľuby a roku 1925 prijal sviatosť kňazstva. Mladý redemptorista pracoval najprv krátky čas v seminári ako profesor, ale po kňazskej vysviacke ho predstavení poverili misijnou prácou. Tri roky pôsobil v Stanislavove a od roku 1928 na Volyni, kde hlásal Božie slovo a zakladal bratstvá Matky ustavičnej pomoci. Roku 1935 sa vrátil späť do Stanislavova, odkiaľ aj naďalej vychádzal na misijné cesty do celého okolia. Roku 1940 na sviatok Matky ustavičnej pomoci sa ako každoročne uskutočnila procesia mestom, čo sa nepáčilo KGB, a tak pátra Vasiľa predvolali na výsluch. Vtedy sa to ešte skončilo len miernym napomenutím. Roku 1941 ho predstavení poslali do Kamenca Podolského, kde pôsobil len krátko, pretože po roku práce ho z mesta vypovedal komunistický režim. V rokoch 1942 – 1944 prebýval striedavo v Ternopoli a vo Ľvove, podľa toho, kde ho viac potrebovali.

Počas druhej boľševickej okupácie západnej Ukrajiny bol v noci z 10. na 11. apríla 1945, podobne ako iní rehoľníci a cirkevní hodnostári, uväznený a prevezený do Kyjeva. Po dvoch rokoch brutálneho vyšetrovania dostal najvyšší trest – trest smrti zastrelením. Čo bolo príčinou tohto trestu? Bola to jeho vlastnoručne napísaná modlitba v jednej knihe: „Ó, Matka Božia, zachráň nás od červeného nebezpečenstva.“ Po troch mesiacoch strávených v cele smrti, kde očakával vykonanie rozsudku, mu trest zmenili na desať rokov väzenia. Na ceste do vyhnaneckého tábora v Kirove omrzol a rany, ktoré v dôsledku toho vznikli, mu spôsobovali bolesť až do smrti. Dva roky strávil v Kirove a potom ho previezli do Vorkuty, kde pracoval v uhoľných baniach. Strašné životné podmienky však znášal hrdinsky. U spoluväzňov, ktorí ho familiárne nazývali „náš pop“, bol obľúbený. Vedenie tábora ho však naopak považovalo za „mimoriadne nebezpečného“, a preto ho počas komunistických sviatkov – ako 1. máj či 7. november – zatvárali do baraku so špeciálnym režimom. Aby nemohol vplývať na iných väzňov.

Po desiatich rokoch ťažkého väzenia bol v chatrnom zdravotnom stave roku 1955 prepustený na slobodu. Vo Ľvove si nedoprial odpočinok. A napriek tomu, že ho KGB mala aj naďalej pod svojím „patronátom“, tajne, ale nebojácne apoštoloval a vysluhoval sviatosti. Roku 1959 bol Svätou stolicou menovaný za biskupa, ale vysviacku mohol prijať až o štyri roky neskôr, 4. februára 1963. Ďalšia vlna prenasledovania postihla aj biskupa Vasiľa. Po uväznení v januári 1969 a po ôsmich mesiacoch vyšetrovania bol odsúdený na ďalšie tri roky väzenia. V Komunarsku zistili, že je chorý na srdce a že je nevyhnutná operácia. Napriek tejto a ešte iným vážnym chorobám, i napriek žiadosti sestry z Juhoslávie zostal v komunarskom väzení až do konca trestu, teda do januára 1972. Biskupovi zakázali návrat do Ľvova, navrhli mu však, že môže ísť za sestrou do Juhoslávie, do Záhrebu, čo aj využil. V tomto období navštívil aj Rím a 8. apríla 1972 sa na súkromnej audiencii stretol s pápežom Pavlom VI. Na pozvanie metropolitu Hermaniuka navštívil v lete 1972 aj Kanadu. Napriek tomu, že žil v slobodnom svete, jeho telu to už nepomohlo. Podľa výpovedí svedkov na biskupovi Vasiľovi boli v čase väzenia robené pokusy, pretože v posledných mesiacoch svojho života mal panický strach pred lekármi. Vyčerpaný väzenskými útrapami zomrel 30. júna 1973.

Biskup Vasiľ Vsevolod Veličkovskyj bol blahorečený 27. júna 2001. Liturgická spomienka pripadá na 27. jún.

 

Príbuzné články:

Provincia Yorkton slávila bl. Vasiľa Veličkovského

Bl. Vasiľ Veličkovský patrónom väzenskej služby na Ukrajine

Výročie blahorečenia redemptoristu Petra Dondersa

Sv. Ján Neumann

Svätý Gerard

Blahoslavení španielsky mučeníci

Bl. Celeste Crostarosa

P. Mastiliak v procese blahorečenia

Blahoslavený Gašpar Stanggassinger

Blahoslavený František Xaverský Seelos

Moderné portréty svätcov

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved