Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Advent – zkouška důvěry

Narození Ježíšovo se událo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve, než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha svatého. Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě; proto se rozhodl propustit ji potají. Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: „Josefe, syny Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.“

To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka: `Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Emanuel´, to jest přeloženo `Bůh s námi´. Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl Hospodinův, a přijal svou manželku k sobě. (Mt 1,18-24).

Advent Panny Marie a sv. Josefa byl časem radosti i bolesti. Radosti z příslibu narození Mesiáše a bolesti ve zkoušce vzájemné důvěry. Maria by zajisté nedokázala Josefovi vysvětlit, že počala z Ducha svatého. Josef, o kterém Písmo říká, že byl muž spravedlivý, nechtěl se Marii mstít, že s někým jiným čeká dítě. V čase úzkostného hledání, jak situaci vyřešit, se rozhodl Marii dát rozvodový list, aby mohla případně žít s mužem, s kterým dítě počala. Josef nevěděl, že ona počala přímým působením Boha. Bůh nakonec dostatečně vysvětluje Josefovi, co by člověk vysvětlit nedokázal.

My sami někdy tápeme ve víře, v hledání Boha. Mnoho životních situací nám není jasných. Učme se od Marie a Josefa prožívat tyto těžké chvilky v důvěře v Boha. Snažme se být spravedliví, jak to dělal sv. Josef. „Spravedlivý“ je atribut Boha a vyjadřuje jinou spravedlnost, než je ta lidská. Josef projevil milosrdenství, protože Marii miloval.

„Pane Ježíši, daruj nám milost, ať si zamilujeme ve svém srdci všechny lidi – i ty špatné – tak, jak je miluješ ty. Dej, ať náročné situace řešíme v duchu milosrdenství a trpělivosti. Amen.“

Josef Michalčík, CSsR

Zdroj: www.webmisie.cz

 

Príbuzné články:

Advent – žít Boží slovo

Rorátne sväté omše v Advente

Jednoduchý plán pre Advent

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved