Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Rorátne sväté omše v Advente

Pozývame vás na rorátne sväté omše, ktoré sa budú slúžiť aj u redemptoristov v Bratislave od 3. decembra do 15. decembra 2018 každý deň okrem nedieľ. Na Puškinovej ulici budú od pondelka do piatku o 6.00 ráno a v sobotu o 7.00, vo farnosti Kramáre o 6.30. V Bazilike Nanebovzatia Panny Márie na Svatej Hore 8., 15., 22. a 24. decembra o 6.00.

Pre adventné obdobie sú charakteristické aj tzv. rorátne omše. O čo pri rorátnych omšiach ide? „V adventnom období liturgia denne slávi Gabrielovo posolstvo preblahoslavenej Panne Márii. Práve v súvislosti s týmto pohľadom bol zvyk v minulosti intenzívne sláviť tzv. roráty, čiže svätú omšu pred svitaním. Ňou sa naznačovalo smutné položenie ľudstva, ktoré kráča vo tmách, kým mu narodenie Krista neprinieslo svetlo, svetlo Božieho zjavenia, ako aj blaživú nádej na vykúpenie,“ vysvetľuje pre Tlačovú kanceláriu KBS katolícky kňaz a šéfredaktor Duchovného pastiera Daniel Dian.

„Sviece v rukách ľudí a pribúdajúce prirodzené denné svetlo symbolizujú príchod pravého Svetla – ide o zapájanie prvkov stvorenstva do liturgie,“ hovorí pre Svet kresťanstva Jozef Čirák.

Nezvyčajný názov týchto ranných omší pochádza zo začiatočného slova mariánskej antifóny Rorate, caeli desuper (Roste, nebesia, z výsosti), ktorou sa začína omša ku cti Panny Márie v Advente.

Foto: Pavel Kováč  /Zábery z rorátnej sv. omše v Kostole sv. Cyrila a Metoda v Bratislave 11. decembra 2017 a v Kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Bratislave 13. decembra 2017/

Zdroj: Postoj.sk (krátené)

Príbuzné články:

Jednoduchý plán pre Advent

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved