Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Požehnané sviatky Pánovho narodenia

Všetkých vás pozdravujem a prajem požehnané sviatky Pánovho narodenia. Sú to sviatky spojené s atmosférou pokoja, radosti a lásky, ktoré prúdia z Betlehema. Narodil sa náš Pán, náš Vykupiteľ. Celý svet ho očakáva. Možno iba podvedome cíti, že v Betleheme sa stalo niečo neobvyklé, božie. Nedokáže to vyjadriť ani pochopiť. Koniec-koncov to nedokážeme v plnosti ani my, čo veríme, že v malom Dieťati v Betleheme sa Boh stal človekom. Kdesi som čítal, že tajomstvo Najsvätejšej Trojice má v ľudskom rozume silného konkurenta – tajomstvo Vtelenia. Človek skôr „pochopí“ tajomstvo Trojice ako to, že Boh sa stal jedným z nás. Je to až neuveriteľné, ako Boh miluje človeka… Nech toto tajomstvo lásky Boha k človeku naplní nás všetkých a nech sme svedkami tejto Božej lásky a vykúpenia.

P. Václav Hypius, viceprovinciál jednotky Bratislava

Vianočný pozdrav 2016

Príbuzné články:

O čom sú sviatky Vianoc a ako ich prežívajú redemptoristi? (P. Michal Zamkovský)

Pozdrav generálneho predstaveného k Vianociam 2016

Tu Scendi Dalle Stelle – talianska najznámejšia koleda od sv. Alfozna.

Myšlienky z Vianočnej novény (Sv. Alfonz)

Sv. Štefan (správa v TA3)

Sv. Jozef (4. adventná nedeľa) TV LUX

Vežu v Aparecide otvoria na Vianoce

Skvelý vodca (článok z časopisu Slovo medzi nami)

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved