Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

30. výročie Rádia Maryja v Poľsku

Je to 30 rokov služby, príbeh ľudí plných viery a nádeje. V poľskom Toruni oslávilo Rádio Maryja svoje jubileum 4. decembra 2021. Svätej omši, ktorá bola ústredným momentom osláv, predsedal ľvovský arcibiskup Mons. Mieczysław Mokrzycki. Vo svojej homílii zdôraznil, že k úlohám katolíckeho vysielania by malo patriť formovanie ušľachtilých postojov a správneho svedomia. Arcibiskup Mieczysław Mokrzycki pozval k takejto službe celú rodinu Rádia Maryja.

Rádio Maryja vytvára jedinečné putá medzi Bohom a človekom a medzi človekom a človekom. Práve preto si toľko ľudí želalo byť v Toruni osobne na 30. výročí katolíckej vysielacej stanice. Chceli ukázať, že tvoria silné spoločenstvo. Rodina Rádia Maryja sa spoločne modlí a získava milosti pre Poľsko a svet. Preto riaditeľ P. Tadeusz Rydzyk CSsR prosil Máriu o horlivosť, aby Rádio Maryja naďalej viedlo ľudí k Bohu.

Oslavy 30. výročia Rádia Maryja sa konali v Aréne Toruň (mestský štadión). Pútnici prišli z celého Poľska. Spoločne sa modlili ruženec a korunku Božieho milosrdenstva.

Na začiatku modlitby boli na oltár prinesené relikvie blahoslaveného kardinála Stefana Wyszyńskeho. Anna Rastawicka, ktorá spolupracovala s blahoslaveným Stefanom, pripomenula jeho slová: „Prídu nové časy, ktoré si budú vyžadovať nové svetlá, nové sily, Boh ich dá vo svojom čase.“

Tieto časy si vyžadujú odvážnych svedkov, apoštolát laikov, zdôraznil zakladateľ Rádia Maryja P. Tadeusz Rydzyk CSsR, ktorý relikvie prijal.

Týchto 30 rokov nebolo zbytočných, povedal provinciál Varšavskej provincie redemptoristov P. Janusz Sok CSsR. Viera, pravda, dobro, svedomie sú naše korene, bez ktorých nemôžeme a nechceme žiť.

Pri príležitosti 30. výročia Rádia Maryja poslal prezident Andrzej Duda list, v ktorom napísal, že katolícke rádio odvážne pripomína kresťanské základy európskej civilizácie.

Rádio Maryja v Toruni je jedinou celoštátnou katolíckou rozhlasovou stanicou, ktorá bola založená 8. decembra 1991. Patrí Varšavskej provincii redemptoristov. Jej zakladateľom a riaditeľom je P. Tadeusz Rydzyk CSsR.


Fotografie: Monika Tomaszek

Zdroj: redemptor.pl; cssr.news

Preklad: mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved