DomovNovinkyMisie, Obnovy, Duchovné cvičeniaKonali sa ľudové misie v Zuberci

Konali sa ľudové misie v Zuberci

Od 10. do 17. septembra 2017 sa konali ľudové misie v Zuberci.

Prvé zmienky o Zuberci pochádzajú z roku 1593, kedy tu stálo 5 sedliackych domov. Napriek drsným podmienkam sa populácia Zuberca zvyšovala. V dnešných dňoch v Zuberci žije cez 1835 ľudí, ktorým sa už tento týždeň prihovárajú otcovia redemptoristi so svojim tímom, ktorý vedie p. Michal Zamkovský. So Zubercom nás spája aj fakt, že mramorová socha na studničke pútnického miesta na Starých Horách, kde sme kedysi pôsobili, bola vyhotovená na podnet rodáka zo Zuberca, Msgr. Jozef Kapala. Jozef Šimičák, tiež rodák zo Zuberca bol farárom na Starých Horách, keď redemptoristi prišli v máji 1941 na Staré Hory spravovať pútnické miesto. Za Jozefa Šimičáka bola obnovená Studnička. Mramor na sochu pochádzal z mramorového lomu z Carrare, asi 12 km od Genovy v Taliansku, kde si kedysi dávno vyberal mramor na sochy aj Michelangelo.

Modlitba za sväté misie

Dobrý Bože, prosíme ťa o tvoje požehnanie pre misie. Daj nám svoje milosti, aby obnova našej farnosti viedla všetkých k zmiereniu s tebou. Povzbudení tvojimi slovami “ proste a dostanete“, prosíme ťa o sväté oduševnenie, o dar ľútosti a opravdivú zmenu k lepšiemu. Prenikaj ohňom Ducha Svätého srdcia tých, ktorí nechcú prijať tvoju milosť a pomôž im obrátiť sa. Všetkých zapáľ ohňom odvahy, aby sme povzbudzovali druhých k účasti na misiách. Nech Duch Svätý osvecuje misionárov, aby slovo, ktoré hlásajú, malo spásonosný účinok. K tvojim nohám, Matka Božia, skladáme celú misijnú prácu v našej farnosti. Pomôž nájsť hriešnikom cestu k obráteniu. Posilňuj slabých a pritiahni všetkých k svojmu Synovi Ježišovi Kristovi. Amen

Zdroj: Fara Zuberec

gabriela.kalafusova@hotmail.com