DomovNovinkyPouť ve Frýdku k výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě

Pouť ve Frýdku k výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě

Ve Frýdku se v sobotu 13. 5. 2017 uskutečnila pouť k výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě, a zároveň jsme si připoměli výročí posvěcení naší baziliky Navštívení Panny Marie (1759). Po mši svaté v 18:00h., následoval mariánský průvod se sochou Panny Marie Fatimské okolo baziliky s hudebním doprovodem. Na závěr jsme si obnovili naše zasvěcení Panně Marii. Pouť se nesla v duchu důstojné oslavy, modlitby, duchovní radosti a veselí.

                                                                                                                                                                               P. Roman Janáč

Príbuzné články:

Pouť rodin

Príprava pred 1 sv. Prijímaním (Frýdek)

Putovná ikona vo Frýdku

24 hodín pro Pána

Plán akcií farnosti Frýdek

rastidl@gmail.com

Člen Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa