DomovNovinkyMisie, Obnovy, Duchovné cvičeniaObnova misií vo farnosti Partizánske – Šimonovany

redemptoristi@gmail.com