DomovNovinkyGenerálna vizitácia v Bolívii

Generálna vizitácia v Bolívii

V Kongregácii redemptoristov začala mimoriadna vizitácia. Prvým miestom pre toto podujatie je Santa Cruz de la Sierra v Bolívii. Prvé zhromaždenie redemptoristov  Bolívie a susedných jednotiek je prvou časťou generálnej vizitácie.  Stretnutie vedú dvaja generálni konzultori. P. Pedro Lopez a Rogério Gomes.

Cieľom vizitácie je pomôcť “oživiť apoštolský život spolubratov a prehĺbiť povedomie procesu reštrukturalizácie.” Spolubratia sa oboznámili z Akčným plánom Generálneho vedenia. Súčasťou stretnutia je aj deň obnovy, vzájomné zdieľanie a štúdium rozhodnutí XXV. Generálnej kapituly. Spolubratia budú môcť prispieť v tvorbe Apoštolského plánu Konferencie a v procese reštrukturalizácie.

P. Pedro López, CSsR

rastidl@gmail.com

Člen Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa