Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Zmŕtvychvstalý Pán prichádza, aby nás stretol v spoločenstve

„Veľká noc je zjavením zmŕtvychvstalého Pána v našej apoštolskej komunite, aby mohla v misii svedčiť o slove jeho vykúpenia,“ hovorí páter generál Rogério Gomes vo videoposolstve redemptoristickej rodine.

Spolu s generálnym predstaveným sa k veľkonočnému pozdravu pripájajú aj členovia jeho Rady, ktorí zdôrazňujú rôzne rozmery prežívania Veľkej noci, slávenej v rehoľnom spoločenstve a vo veľkom spoločenstve univerzálnej Cirkvi:

Veľká noc je schopnosť vidieť vzkrieseného Pána so svetlom jeho slávy v tvári každého brata v komunite napriek každodenným výzvam.

Veľká noc je nový čas, zjavenie života spoločenstva, čas nádeje a blízkosti, ktorý nás pozýva zdieľať prítomnosť zmŕtvychvstalého Pána s našimi bratmi a sestrami.

Veľká noc je chvíľou, keď ho spoznávame, spoločne v spoločenstve, v lámanom a zdieľanom chlebe, v našom spoločnom príbehu, v ktorom sa jeden druhého pýtame: Nehoreli nám srdcia, keď pre nás otváral Písma?

Veľká noc je skúsenosť sily a života zmŕtvychvstalého Krista, ktorý uprostred nás, so svetlom Ducha, pretvára nás ako spoločenstvo v službe celej ľudskej rodine, aby sme odovzdávali život a radosť Otca.

Veľká noc je časom radosti zo stretnutia s Kristom, zmŕtvychvstalým Pánom, ktorý je slávne a tajomne prítomný v najopustenejších a v spoločenstve. Je to čas odvážneho ohlasovania, že sme videli Pána a dotkli sa jeho tela!

Veľká noc je radostnou nádejou copiosa apud eum redemptio, hojného vykúpenia, ktorá obnovuje a posilňuje náš komunitný život a otvára nás pre milosrdnú apoštolskú činnosť.

Nie je náhoda, že tohtoročné veľkonočné pozdravy obsahujú toľko odkazov na život spoločenstva. Rozvíjajúc hlavné témy poslednej generálnej kapituly generálne vedenie rozhodlo, že tento rok je venovaný úvahám o redemptoristickej komunite, ktorá je hlavným kontextom nášho zasväteného života a poslania.

Ako prežívame skúsenosť vzkrieseného Krista v našich rehoľných komunitách? Ako ohlasujeme Veľkú noc sami sebe ako zasvätenému životu, našim laickým spolupracovníkom v misii a ľuďom, ktorí nás počúvajú? Sme povolaní byť misionármi nádeje v šľapajach Vykupiteľa a Veľká noc nás k tomu pozýva, počnúc našimi redemptoristickými komunitami a ich rozšírením na Boží ľud.

Požehnanú Veľkú noc!

Zdroj: cssr.news

Preklad: Mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved