Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Zmena úradu provinciála vo Witteme

V sobotu 6. januára 2018 sa vo Witteme konala oficiálna zmena úradu provinciála medzi pátrami Johannesom Römeltom a Janom Hafmansom. Obaja svedčili pri sv. omši v Klosterkirche – vychádzajúc z denných čítaní (Zjavenie Pána) – o tom, čo pre nich v uplynulých rokoch v ich osobných skúsenostiach bolo tým „zlatom, myrhou a kadidlom“.

Potom nasledovala recepcia a obed v refektári pre 50 osôb – hostí a obyvateľov kláštora. Viac fotografií TU.

Zdroj: stclemes.org

Preklad: Jana Badurová

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved