Zakončenie mesiaca obnovy

V poľskom Tuchowe sa 2.augusta 2016 zakončil mesiac obnovy a prípravy na doživotné sľuby. Celý mesiac prípravy absolvovali traja študenti z Rímskej provincie, dvaja z Varšavskej provincie a jeden z Bratislavskej viceprovincie. Prvých dvoch týždňov sa zúčastnili aj kňazi, ktorí si tento rok pripomenuli jubileum 10 rokov svojich rehoľných sľubov.

Všetci zúčastnení absolvovali množstvo prednášok, ktoré sa týkali duchovnej, ľudskej a pastorálnej formácie. Bol to čas stretnutia rozdielnych kultúr a taktiež to bol čas budovania bratského spoločenstva.

Tohtoročný mesiac obnovy bol organizovaný Bratislavskou viceprovinciou redemptoristov a konal sa v Kostolnej – Záriečí pri Trenčíne. Takýto mesiac obnovy sa na Slovensku konal po prvýkrát. Zaujímavosťou a príjemným spestrením mesiaca obnovy bol týždeň strávený na SDM v Krakove. Slávnostné zakončenie mesiaca obnovy sa konalo v Tuchowe. Záverečnú sv. omšu celebroval P. Václav Hypius CSsR (provinciál Viceprovincie Bratislava).

Spolubratia z Rímskej provincie sa vrátili domov a svoje doživotné sľuby budú skladať 3. septembra 2016. Spolubratia z varšavskej Provincie a Bratislavskej viceprovincie absolvujú v najbližších dňoch duchovné cvičenia v kláštore sestier redemptoristiek v meste Bielsko Biala. Svoje doživotné sľuby zložia 15. augusta 2016. Sprevádzajme týchto našich spolubratov v modlitbách, aby sa tak mohli dobre pripraviť na bratský život v Kongregácii najsvätejšieho Vykupiteľa.

Zakončenie mesiaca obnovy

Zakončenie mesiaca obnovy - SDM Krakov

Zakončenie mesiaca obnovy - SDM Krakov

gabriela.kalafusova@hotmail.com