Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
HomeNovinkyZačala sa prvá fáza generálnej kapituly Konferencie Európa

Začala sa prvá fáza generálnej kapituly Konferencie Európa

Prvá fáza generálnej kapituly Konferencie Európa sa začala v pondelok 21. marca a potrvá do 1. apríla.

Generálny predstavený Michael Brehl, generálni radcovia pátri Alberto Eseverri, Pedro López a Nicolás Ayouba, koordinátor Konferencie Európa P. Johannes Römelt, vyšší predstavení jednotiek Konferencie a ich vokáli, predstavený misie v Albánsku, dvaja bratia a traja laici. Moderátormi tejto fázy v Európe sú otcovia Gianni Congiu a Piotr Chyła.

Traja zástupcovia z Ukrajiny, ktorí sprevádzajú svoj ľud v tomto vojnovom období, sa nemohli osobne zúčastniť. Páter Andryi Rak, provinciálny predstavený Ľvova, sa však po úvodných pozdravoch na začiatku kapituly spojil s kapitulantmi prostredníctvom Zoomu a predstavil im ťažkú situáciu, ktorú prežívajú v krajine a v provincii redemptoristov. Bratia na Ukrajine prijímajú utečencov vo svojich komunitách a farnostiach a sprevádzajú veriacich tým, že sa s nimi delia o materiálne dobrá a povzbudzujú ich modlitbou. Páter Andryi poďakoval Kongregácii za podporu, ktorej sa im dostáva najmä od provincií Varšava, Bratislava-Praha a viceprovincie Michalovce, a požiadal o naše sprevádzanie v modlitbe.

Počas prvých štyroch dní bola prednesená správa generálneho predstaveného o stave Kongregácie, správy jednotlivých sekretariátov a komisií CSsR, správy komisií a úradov generálneho vedenia a správa koordinátora Konferencie. Prezentácie sprevádzala práca v skupinách a plenárne zasadnutia, ktoré pomohli uvedomiť si skutočný stav Kongregácie.

Páter Laureano del Otero predstavil zhromaždeniu situáciu redemptoristickej misie v Albánsku a budúce plány na posilnenie našej prítomnosti v tejto krajine, ktorá je mimoriadne otvorená evanjelizácii.

Teraz začíname obzvlášť dôležitú prácu pre rozvoj tejto prvej fázy kapituly: štúdium a obohatenie pracovného dokumentu, vypracovanie strategického plánu Konferencie Európa, štúdium predložených postulátov a návrh mien pre službu generálneho predstaveného a konzultora Konferencie.

Slávenie Eucharistie, každodenná modlitba, vynikajúca atmosféra družnosti medzi účastníkmi prvej fázy generálnej kapituly a modlitba všetkých spolubratov a laických spolupracovníkov Konferencie umožnia, aby toto stretnutie prinieslo bohaté ovocie.

P. Pedro López CSsR

Zdroj: cssr.news, preklad: mediálny tím redemptoristov

Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
close

Zdieľajte príspevok..