Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Z Jeruzalema ku všetkým národom. Výstava o počiatkoch kresťanstva

Redemptoristi pôsobiaci vo farnosti Bratislava – Kramáre v spolupráci s občianskym združením Komunitné centrum Kramáre sprístupnia od 10. septembra do 19. novembra 2023 didaktickú výstavu o počiatkoch kresťanstva. Výstavou sa s veriacimi chcú nielen vzdelávať o dejinách a koreňoch kresťanstva, ale aj prehĺbiť svoje povolanie byť kresťanmi a misionármi.

Viac informácií o výstave a s ňou spojených podujatiach si môžete prečítať na plagáte alebo facebookovej stránke farnosti: Fara Kramáre.

„Kresťanstvo je žijúca pravda. (…) 
Niektorí o ňom hovoria 
ako o udalosti z dávnych 
čias, ktorá len nepriamo 
pôsobí na dnešný život. 
Ja však nemôžem pripustiť, 
aby sme ho odsunuli 
do dávnych dejín. Hoci má 
svoje korene v slávnej 
minulosti, predsa je jeho 
sila prítomnou silou.“

(J. H. Newmann, Essay in Aid of a Grammar of Assent)

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved