Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Zasadnutie Komisie pre spoločné misie vo Viedni

V piatok 9. júna 2023 sa vo Viedni v Maria am Gestade konalo zasadnutie Komisie pre spoločné misie Konferencie Európa za účasti koordinátora Konferencie Európa P. Johannesa Römelta. Bolo to prvýkrát od roku 2018, kedy sa táto komisia stretla. Jej členovia sa osobne už poznajú z mnohých videokonferencií a zo stretnutí prvej fázy generálnej kapituly. Za Provinciu Bratislava – Praha je členom komisie laický misionár Bohuš Živčák zo spoločenstva Rieka Života.

Súčasťou programu bola téma spoločnéých misijných štruktúr (implementácia direktória) v Európe, ako aj formácia (implementácia Ratio formationis pre spoločnú misiu). Počas rozhovorov sa ukázalo, že dôkladná, spoločná reflexia na duchovnej úrovni o misiách v Európe je nevyhnutným predpokladom na to, aby bolo možné následne rozumne hovoriť o štruktúrach. Pokiaľ ide o formáciu, prebehol brainstorming o možnostiach misijných workshopov v Konferencii Európa, ktoré by slúžili ako miesta spoločného vzdelávania sa a zdieľania skúseností. Na zasadnutí sa hovorilo aj o mnohých ďalších návrhoch.

Väčšina členov komisie sa zúčastní tretej fázy generálnej kapituly v Tuchove a prispeje svojimi nápadmi.

Preklad: Mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved