Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

X. viceprovinciálna kapitula Michalovskej viceprovincie

Od pondelka 14. januára prebieha v Stropkove X. viceprovinciálna kapitula Michalovskej viceprovincie redemptoristov. Zišlo sa na nej 24 kapitulárov, medzi ktorými je ako riadny člen kapituly aj provinciál provincie Bratislava – Praha P. Václav Hypius. Práve on viedol predkapitulnú duchovnú obnovu, počas ktorej kapitulu navštívil a s jej účastníkmi slávil archijerejskú sv. liturgiu aj spolubrat vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha. Kapitula je najvyšším zákonodárnym a riadiacim orgánom viceprovincie. Táto kapitula je hodnotiaco-volebná, keďže na nej okrem hodnotiacich správ a príspevkov bola zvolená aj nová viceprovinciálna rada. Vikárom viceprovincie a prvým radným sa stal o. Jaroslav Štelbaský, za druhého radného bol zvolený o. Jozef Jurčenko a do rozšírenej konzulty boli vybraní o. Ondrej Pacák a o. Jozef Kišák. Protoihumenom (viceprovinciálom) je už skôr zvolený a v danej službe potvrdený o. Metod Marcel Lukačik CSsR. Hosťom kapituly bol o. Brendan Callanan CSsR, ktorý predstavil Apoštolský a reštrukturalizačný plán Konferencie Európa. Kapitula prebieha v otvorenom bratskom dialógu a duchu a končí sa 17. januára.

 

 

Príbuzné články:

Generálna vizitácia redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved