Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

X. kapitula Ľvovskej provincie zvolila nových konzultorov

X. kapitula Ľvovskej provincie, ktorá sa konala na začiatku decembra 2018 v kláštore sv. Alfonza, zvolila riadnych a mimoriadnych konzultorov. Riadnymi konzultormi sa stali P. Michal Ivaniv (vikár provinciála, doterajší rektor kláštora bl. Mikuláša Čarneckého v Koveli) a P. Jaroslav Feduniv (rektor kláštora sv. Jozafáta v Berďansku). Do úradu mimoriadnych konzultorov Ľvovskej provincie boli zvolení P. Roman Lahiš (vicerektor kláštora sv. Petra a Pavla v Novojavorivsku) a P. Igor Bezkostyj (rektor kláštora Nanebovzatia Panny Márie v Ternopole).

Našim ukrajinským spolubratom blahoželáme k voľbám nového úradu a vyprosujeme Božie požehnanie a Božie milosti pre ich službu.

 

Zdroj: www.cssr.lviv.ua

Preklad: Artur Bilyk

 

Príbuzné články:

Redemptoristi Ľvovskej provincie si zvolili provinciála

Ľvov – v redemptoristickej rodine o našej spiritualite

Trvalá formácia vo Ľvove

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved