Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Ľvov – v redemptoristickej rodine o našej spiritualite

Od 24. do 30. septembra 2017 sa konal kurz redemptoristickej spirituality pre bratov a pátrov redemptoristov, a  pre aktívne aj kontemplatívne redemptoristky.  Kurz organizovalo Centrum spirituality v Ríme pod vedením P. Petra Chyłu CSsR v spolupráci s centrom apoštolského života a redemptoristickej spirituality Varšavskej provincie, ktoré reprezentoval P. Sylwester Cabała CSsR. Na tomto stretnutí sa zúčastnilo 34 redemptoristov a redemptoristiek z Poľska, Slovenska a Ukrajiny.  

Prednášky a spoločné modlitby sa odohrávali v rekolekčnom centre ľvovskej arcidiecézy v Brzuchowicach na periférii Ľvova. Počas mnohých prednášok a prezentácií, ktoré viedli P. Peter a P. Sylwester, si účastníci prehĺbili svoju intelektuálno-duchovnú formáciu a nanovo objavovali charizmu redemptoristov, ktorú dal Duch Svätý zakladateľovi redemptoristov, sv. Alfonzovi a tiež zakladateľke redemptoristiek, bl. Márii Celeste Crostarose. Prednášajúci priblížili aj spiritualitu sv. Gerarda, sv. Klementa, sv.  Jána Neumanna a blahoslavených mučeníkov zo Španielska, Ukrajiny a Slovenska.

Za našu provinciu sa kurzu zúčastnili: P. Jozef Jackanin, P. Artur Bilyk, P. Peter Kvetan, P. František Skonc a br. Milan Haluš.

P. Sylwester Cabała CSsR, Lubaszowa

Príbuzné články:

Trvalá formácia vo Ľvove (sept. 2017)

Zdroj

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved