Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Veľkonočný pozdrav generálneho predstavného P. Michaela Brehla

Drahí spolubratia, bratia a sestry,

opäť vás pozdravujem od sv. Alfonza v Ríme, zo svätyne našej Matky ustavičnej pomoci.

O pár hodín sa celý zranený svet opäť rozozvučí radostným zvolaním: Kristus vstal z mŕtvych! Aleluja! Naozaj vstal! Aleluja!

V mene nás všetkých, ktorí sme tu, v Ríme, vám prajem naozaj požehnanú a radostnú Veľkú noc! Nech vás Pán požehná pokojom, nádejou a novým životom!

Tento rok je naozaj jedinečný. Po prvý raz je celé Generálne vedenie spolu počas celého pôstneho obdobia. Prišiel som do Ríma na Popolcovú stredu, ešte predtým, než sa všetko začalo uzatvárať, a čo paralyzovalo veľkú časť Európy, teraz už aj zvyšok sveta.

Celý svet je túto Veľkú noc zjednotený, ako ešte nikdy predtým:

– Všetci máme strach a pociťujeme úzkosť z toho, ako koronavírus ovplyvní naše rodiny, naše národy, nás samých.

– Všetci sa snažíme nájsť vakcínu a chceme premôcť túto ničiacu chorobu.

– Všetci prežívame neistotu v tom, ako bude vyzerať náš život a náš svet po skončení koronavírusu.

My kresťania sme Veľký týždeň tiež prežili nezvyčajne – so zamknutými kostolmi a prázdnymi lavicami! Ale to nám nezabránilo sláviť Veľký týždeň s Ježišom, naším Vykupiteľom. Spolu s Ježišom sme si pripomenuli Jeho utrpenie, s ktorým sa v tomto čase zjednotilo utrpenie mnohých vo svete – utrpenie chorých s COVID-19 a tých, ktorí sú naň najnáchylnejší, vrátane členov našej redemptoristickej rodiny…

Možno sme dúfali, že po Veľkej noci už tejto pandémie nebude, a že sa naše životy vrátia do normálu. Ale nestalo sa to. Možno sme zmätení – ako prví apoštoli idúci k hrobu – a nevieme, kde dnes hľadať zmŕtvychvstalého Ježiša. On už viac nie je v hrobe, nie je na mieste, kde položili Jeho zničené telo. Tak kde Ho hľadať? Odpoveď nachádzame v evanjeliách…

A zmŕtvychvstalý Ježiš je s nami tam, kde Ho potrebujeme najviac, a kde sa náš svet potrebuje zmeniť. Nech tieto sviatky slávime spoločne, s Ježišom, a s vierou a nádejou v silu Vzkriesenia. Nech žijeme veľkonočné posolstvo, nanovo sa rozhodnúc slúžiť našim bratom a sestrám a pomôcť vyliečiť a zmeniť náš zranený svet.

Aleluja! Kristus žije! Vstal z mŕtvych!

Fr. Michael Brehl, C.Ss.R.

preklad: Barbora Polomská

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved