Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Veľkonočné posolstvo generálneho predstaveného Michaela Brehla, C.Ss.R.

SVEDKOVIA VYKUPITEĽA:

Svedkovia Vykupiteľa v zranenom svete – solidarita a misia.

“Týmto totálnym zasvätením Kristovmu poslaniu redemptoristi majú účasť na sebazaprení Pánovho kríža, panenskú slobodu jeho srdca, jeho zvrchovanú disponibilitu pre život sveta  a preto sa musia stať pred ľudmi znameniami a svedkami moci jeho vzkriesenia, kým ohlasujú nový a večný život “ (Konšt. 51)

Drahí spolubratia, sestry, partneri v misii, kolegovia a priatelia:

Ako slávime veľké tajomstvo nášho vykúpenia počas Svätého týždňa a Veľkej noci, je pre mňa veľkou radosťou pozdraviť vás a ponúknuť vám tieto krátke úvahy. Konštitúcia 51 zachytáva samotné jadro nášho misijného povolania – sme povolaní k plnej účasti a bezvýhradne do veľkonočného tajomstva Ježiša, nášho Vykupiteľa tak, že sa stávame žijúcim znamením a prorockými svedkami moci vzkriesenia!

Evanjeliá nám silne pripomínajú, že sila vzkriesenia nezmaže rany ukrižovania. Ježiš aj naďalej nesie tieto znaky na svojom tele a na duši. Pozýva Tomáša, aby sa ich dotkol a vložil  svoju ruku do jeho  zraneného boku. Téma pre toto sexennium nám pripomína, že je to tento zranený  svet, do ktorého  sme povolaní svedčiť o sile vzkriesenia, liečiť a premieňať a súcitne sprevádzať tých, ktorí trpia.

Keď sme vstúpili do Svätého týždňa,  boli sme konfrontovaní správami o teroristických útokoch v Egypte, ktoré sa udiali krátko po útoku v Štokholme, správami o chemických útokov a náletoch v Sýrii,  a násilím v mnohých častiach tohto zraneného sveta. Ukrajina, Venezuela, Filipíny, Kongo, Sýria, Irak a mnoho ďalších miest nás volá k novej solidarite v misii medzi všetkými ľuďmi dobrej vôle. Strach z utečencov a prisťahovalcov v Európe, Spojených štátoch, Austrálii a medzi toľkými ďalšími národmi  nevolá po stavaní múrov, aby sa ľudia do krajiny nedostali, ale po prorockom svedectve súcitu a prijatia.

Sila zmŕtvychvstania nás „nezachráni“ zo zraneného sveta, ktorý nazývame domovom, akoby mávnutím čarovného prútika, či zázrakom. Skôr to, že sme zažili Ježišovo vzkriesenie, nám umožňuje prijať tento svet so súcitom, sprevádzať tých, ktorí trpia s nádejou a pochopením, a nadväzovať medzi sebou, opustenými a chudobnými nové putá solidarity. Sú to rany samotného Vykupiteľa, ktorých sa dotýkame v ranách sveta. A Vykupiteľ sa tiež dotýka našich rán uzdravením a pokojom.

Rovnako, ako ženy v evanjeliu  veľkonočnej vigílie, máme strach i veľkú radosť, keď vychádzame oznamovať silu vzkriesenia všetkým našim bratom a sestrám. Nech sa nás dotkne jeho pokoj a jeho radosť a všetkých nás premieňa!  Nech nás sprevádza Panna Mária, naša matka a naša Ustavičná pomoc,  na tejto ceste prorockého svedectva! Prajem vám všetkým požehnané a radostné Veľkonočné sviatky.

Váš brat vo Vykupiteľovi,

Michael Brehl, C.Ss.R.

Zdroj

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved