Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Veľkonočné posolstvo generálneho predstaveného P. Michaela Brehla CSsR

NAOZAJ VSTAL Z MŔTVYCH! ALELUJA, ALELUJA!

Drahí spolubratia, sestry, partneri v misii a priatelia,

slová tohto tradičného veľkonočného pozdravu opäť zaznievajú po celom svete! Je to srdce našej viery a tiež nášho redemptoristického misionárskeho povolania:

„…totálnym zasvätením Kristovmu poslaniu členovia majú účasť na sebazaprení Pánovho kríža… jeho zvrchovanú disponovateľnosť pre život sveta, a preto sa musia stať znameniami pred ľuďmi a svedkami sily jeho vzkriesenia, kým ohlasujú nový a večný život.“ (Konštitúcia č. 51)

Čo to znamená byť znamením a svedkom sily jeho vzkriesenia v dnešnom zranenom svete? Keď sa zamýšľame nad vojnou a zneužívaniami na Ukrajine, nad obeťami násilia v mnohých ďalších konfliktoch na celom svete, nad utrpením nášho spoločného domova v tejto ekologickej kríze, nad dôsledkami pandémie Covid-19 a krízou vysťahovalcov, utečencov a migrantov, môžeme sa pýtať, ako môžeme dnes radostne sláviť Veľkú noc. Ako muži a ženy veriaci v živú prítomnosť Zmŕtvychvstalého Ježiša si uvedomujeme, že dnes potrebujeme veľkonočné posolstvo viac ako kedykoľvek predtým, a chceme sa o túto dobrú správu podeliť so všetkými, ktorých stretneme.

Tento Svätý týždeň som dostal od priateľa z Ukrajiny obraz Zmŕtvychvstalého Vykupiteľa. Táto ikona je uctievaná v meste vo východnej Ukrajine, ktoré bolo napadnuté ruskými vojskami. Ruskí vojaci tento obraz pri ostreľovaní trafili, ale nedokázali zničiť Toho, ktorého predstavuje. A teraz ponúka posolstvo nádeje trpiacemu ľudu. Napriek svojim ranám, stopám po klincoch z jeho umučenia a dieram po guľkách je Ježiš, náš Vykupiteľ, živý a je nám nablízku, najmä v našich najťažších chvíľach.

Nech túto Veľkú noc vyjadrujeme jeho prítomnosť svojím súcitom a blízkosťou tým, ktorí to najviac potrebujú. Nech sa naše životy skutočne stanú znameniami a svedectvom sily jeho vzkriesenia – nech hlásajú život živší ako smrť, lásku silnejšiu ako nenávisť a dobrotu mocnejšiu ako akékoľvek zlo. Kristus vstal z mŕtvych! Aleluja, aleluja! On naozaj vstal z mŕtvych! Aleluja, aleluja!

A Ježiš Kristus je s nami vždy, až do konca sveta!

Nech vás a všetkých, ktorých milujete, Boh požehná nádejou a radosťou skrze moc Ducha Svätého. Nech Mária, Matka nášho Vykupiteľa a naša ustavičná pomocníčka, kráča s vami vo viere, keď dnes spoločne nasledujeme Ježiša, nášho Vykupiteľa, v misii pre náš zranený svet!

Váš brat v Kristovi, našom Vykupiteľovi,

P. Michael Brehl CSsR, generálny predstavený (Slávnosť Zmŕtvychvstania Pána, 17. apríla 2022)

Zdroj: cssr.news

Preklad: mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved