DomovPosts Tagged "Kerala"

Lorenz Voith navštívil koncom júla juhoindickú Keralu a redemptoristickú provinciu Liguori. Popri tom mal možnosť odovzdať aj dar čitateľov/-iek časopisu Klemensblätter a tiež výboru Klementa Hofbauera. Pozývame dobrovoľníkov z Rakúska zapojiť sa do spolupráce v sociálnych projektoch! Kerala je úzky pás krajiny medzi Arabským morom a horami Westghat. Jej meno znamená „krajina kokosových paliem“, a tie tam skutočne všade rastú. Popri tom sa tam dá nájsť „čierne zlato“, korenie, ale aj kávové a čajové plantáže

Čítať ďalej

19. februára sa v Kerale konala medzinárodná slávnosť. V Rakúsku pracujú traja kňazi z provincie Liguori. 19. februára oslavovala provincia Liguori v juhoindickej Kerale svoje strieborné jubileum. Na túto slávnosť pricestovali do Indie viacerí čestní hostia zo susedných provincií, ako aj z Európy a Ameriky. V roku 1992 bola zriadená samostatná oblasť v rámci indickej provincie, ktorá jestvuje od roku 1933. Prvý krok k samostatnosti; zároveň aj uznanie vlastného rítu sýrsko-malabarijských katolíkov. Jedným z prvých redemptoristov z Keraly bol neskorší arcibiskup väčší a kardinál P. Vakier; zomrel v roku 2011. V roku 1995 bola oblasť povýšená na autonómnu viceprovinciu; jej sídlom bola Chorwara. Kvôli zvyšujúcemu sa počtu členov sa v roku 2008 zriadila provincia Liguori so sídlom v Mattor, v blízkosti letiska Chochin,

Čítať ďalej