DomovPosts Tagged "Fr. Michael Brehl"

        Na slávnosť Zoslania Ducha Svätého napísal generálny predstavený list, v ktorom požiadal všetkých redemptoristov, aby 15. júl tohoto roku, deň kedy redemptoristi slávia svoj titulárny sviatok Najsvätejšieho Vykupiteľa, bol vyhradený ako špeciálny deň modlitby za rozlišovanie nového vedenia pre každú jednotku.    CONGREGATIO SS. REDEMPTORIS Superior Generalis Rím, 20. máj 2018                                                                                                                       Zoslanie Ducha Svätého Prot. N.0000 070/2018     SVEDKOVIA VYKUPITEĽA V ZRANENOM SVETE – SOLIDARITA A MISIA     Drahí bratia v Kristovi Vykupiteľovi, dnes slávime slávnosť Zoslania Ducha Svätého, pri ktorom si pripomíname dar Ducha Svätého, ktorý učeníkov pretvoril na odvážnych misionárov a prorockých svedkov Vykupiteľa. K tomuto významnému sviatku, ktorý bol pre sv. Alfonza tak dôležitý, Vám píšem v mene Generálnej rady. V priebehu

Čítať ďalej

Superior Generalis Rím,   16. október 2017 Prot. No. 0000 188/2017 Sviatok sv. Gerarda Majellu, C.Ss.R. Misionárom redemptoristom, sestrám, laickým misionárom a spolupracovníkom: SVEDKOVIA VYKUPITEĽA V ZRANENOM SVETE – SOLIDARITA A MISIA Drahí spolubratia, sestry a bratia vo Vykupiteľovi, 12. novembra 2017 budeme znova sláviť Deň podpory redemptoristického misionárskeho povolania. Keďže táto každoročná slávnosť spadá na druhú novembrovú nedeľu, je úzko spojená s výročným dňom založenia našej Kongregácie - 9. novembra. Tohto roku to bude 285 rokov. Sv. Alfonz a prví misionári, vedení Duchom Svätým, sa zhromaždili v Scala, aby odpovedali na Božie volanie „nasledovať príklad Vykupiteľa Ježiša Krista, hlásaním Božieho slova chudobným“ (Konš. 1). Táto malá skupina mužov sa

Čítať ďalej

The first Chapter of the new Province of Bratislava-Prague is taking place from 13 – 17 February. The new Province was officially inaugurated at the Mass at which the Superior General, Fr. Michael Brehl presided. It was created by the integration of the existing Prague Province and the Bratislava Vice-Province. Both Fr. Jacek Zdrałek, the Coordinator of the European Conference, and the Vice-Provincial for Michalovce were present for the first half of the Chapter. At the Solemn Inaguration of the new Province that took place on the first day of the Chapter, Fr. Janusz Sok, the Provincial of the Warsaw Province

Čítať ďalej