Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Svätá stolica vymenovala komisára pre spoločnosť Sodalitium Christianae Vitae

Svätá stolica vymenovala komisára pre Sodalitium Christianae Vitae, peruánsku spoločnosť apoštolského života.

Vatikánska Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života v stredu vydala dekrét, v ktorom vymenúva za apoštolského komisára – vyslanca – redemptoristu Noela Antonia Lodoña. Ten bude dohliadať na peruánsku spoločnosť apoštolského života Sodalitium Christianae Vitae. Toto spoločenstvo momentálne prežíva vnútornú krízu, pretože jej zakladateľ bol obvinený zo psychického a sexuálneho zneužívania.

Vo vyhlásení Tlačového úradu Svätej stolice sa uvádza, že pápež František si pozorne všímal všetky informácie, ktoré už niekoľko rokov dostával o tomto spoločenstve. Vyhlásenie pokračuje slovami, že Svätý Otec „venoval osobitnú pozornosť závažným informáciám ohľadom vnútorného režimu, formácie a hospodárskeho a finančného riadenia“, ktoré boli podkladom jeho „rázneho“ usmernenia venovať Kongregácii v tejto situácii osobitnú pozornosť.

Rozhodnutie umiestniť toto spoločenstvo pod dohľad komisára zohľadňuje aj vážne opatrenia prijaté zo strany peruánskeho súdneho systému voči zakladateľovi tejto organizácie, Luisovi Fernandovi Figarovi. Toto rozhodnutie bolo tiež vykonané až po „dôkladnej analýze“ celej dokumentácie týkajúcej sa tejto skupiny.

Novým komisárom je redemptorista a biskup Noel Antonio Londoño z kolumbijského mesta Jericó. Tlačový úrad Svätej stolice vo svojom vyhlásení dodáva, že americký kardinál Joseph Tobin, arcibiskup z Newarku, bude ako delegát „ad nutum“ (slúžiaci na prianie pápeža) aj naďalej prostredníkom a vyslancom Kongregácie vo vzťahu k spoločenstvu, a to najmä v oblasti hospodárskych otázok.

Christopher Wells

Zdroj: vaticannews.va

© Preklad redemptoristi Bratislava – Praha

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved