Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Sv. Klement Mária Hofbauer CSsR

Sviatok: 15. marec

KLEMENT MÁRIA HOFBAUER sa narodil 26. decembra 1751 v Tasoviciach na Morave (Česká republika). V ranej mladosti po smrti svojho otca pracoval ako pekársky učeň. Potom, keď sa stal sluhom v premonštrátskom opátstve v Klosterbrucku (Znojmo), mohol nasledovať povolanie ku kňazstvu. Najprv absolvoval stredoškolské štúdium a potom katechetické, filozofické a teologické štúdium vo Viedni. Počas tohto obdobia podnikal každoročné púte do Ríma, kde sa stretol s redemptoristami.

Dňa 24. októbra 1784 bol spolu so svojím priateľom Tadeášom Hüblom prijatý medzi redemptoristov. Obaja zložili 19. marca 1785 rehoľné sľuby a krátko nato 29. marca v Alatri boli vysvätení za kňazov. Po niekoľkých mesiacoch štúdia v dome vo Frosinone sa Klement vrátil za Alpy, kde ako generálny vikár kongregácie založil prvý dom redemptoristov vo Varšave. Nasledovali ďalšie domy v Poľsku, Prusku, Nemecku, Švajčiarsku a Rumunsku. Vo Varšave, kde žil v rokoch 1787 až 1808, v spolupráci s mladými mužmi rôznych národností rozvinul veľmi plodný apoštolát, ktorý podporoval dobré skutky a posilňoval zbožnosť veriacich.

Po rozpustení redemptoristov vo Varšave a po obsadení Poľska Napoleonom bol nútený Varšavu opustiť. Dostal sa do Viedne, kde pôsobil až do svojej smrti. V roku 1813 bol vymenovaný za rektora kostola uršulínok a zároveň za ich spovedníka. Prostredníctvom charizmy duchovného vedenia, kázania, spovedania a charitatívnych skutkov obracal a pomáhal ľuďom všetkých spoločenských vrstiev. Svojou činnosťou ovplyvnil Viedenský kongres, vtedajšiu kultúru a najmä romantické hnutie.

Zomrel 15. marca 1820 vo Viedni. Už o pár týždňov, 19. apríla, cisár prijal kongregáciu redemptoristov do Rakúsko-Uhorska. Vďaka otcovi Jozefovi Passeratovi, jednému z prvých Klemensových spoločníkov, sa kongregácia rozšírila z Viedne do celej severnej Európy. Klementa kanonizoval pápež sv. Pius X. 20. mája 1909. Je spolupatrónom Viedne a apoštolom Varšavy.

Zdroj: cssr.news

Preklad: mediálny tím redemptoristov

Príbuzný článok: 10 zaujímavých faktov o svätom Klementovi Hofbauerovi

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved