Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Desať zaujímavých faktov o svätom Klementovi Hofbauerovi

1. Klement bol deviaty z dvanástich bratov

Sv. Klement Hofbauer sa narodil ako Johannes (Ján) Hofbauer 26. decembra 1751 v Tasoviciach na Morave. Bol deviatym synom Paula Hofbauera a Márie Steerovej, ktorí mali spolu dvanásť detí. Otec zomrel, keď mal Klement iba šesť rokov. Jeho mama vtedy ukázala na kríž a povedala mu: „Odteraz je On tvojim otcom. Snaž sa, aby si ho nikdy nezarmútil hriechom.” Malý Klement si tieto slová vzal k srdcu.

2. V mladosti pracoval ako pekár

Klement sa stal patrónom pekárov vďaka tomu, že ako tínedžer pracoval v tejto profesii. Keďže bol chudobný, nemohol si dovoliť študovať. Pracoval v jednej známej pekárni vo Viedni. Raz stretol dve dámy, ktoré mu ponúkli, že mu zaplatia štúdiá.

3. Ruženec bol jeho obľúbenou modlitbou

Ako dieťa sa rád modlil ruženec so svojou rodinou, ktorú k tomu veľmi pozýval. Bol vrúcnym ctiteľom Panny Márie. Stal sa známym ako „kňaz, ktorý požehnáva ružence”. Ruženec nazýval svojou „knižnicou” a hovorieval, že vďaka nemu získal všetko, o čo prosil Boha. V kláštore dostal meno Klement Mária ako ctiteľ Ježišovej matky.

4. Mal zvyk klopať na dvierka bohostánku

Klement je dobrým príkladom toho, čo musí mať dobrý redemptorista: neotrasiteľnú dôveru v Boha a misionársky zápal. Dobre to vyjadruje jeden obraz: oddaný dotyk bohostánku. Toto gesto poznačilo priateľstvo, ktoré mal svätec s Ježišom a bol to jeho spôsob, ako mu povedať, že je tu, že ho miluje a že vrelo po ňom túži. Toto zbúralo všetky bariéry akejkoľvek spirituality založenej na strachu alebo otroctve.

5. Považovali ho za „leva na kazateľnici” a „baránka v spovednici”

Klement vždy veľmi dbal o duchovné dobro všetkých, ktorí prichádzali do jeho kaplnky. Pri oltári bolo vidieť jeho veľkú oddanosť ako muža viery. Hovoril to, čo ľudia potrebovali počuť a kázal takým spôsobom, že ľudia rozpoznali svoje hriechy, zakúsili dobrotu Boha a mohli žiť podľa jeho vôle. Ale ak bol levom na kazateľnici, bol baránkom v spovednici. Počúval hriechy tých, ktorí prichádzali na spoveď, hovoril im slová povzbudenia, prosil pre nich Božie odpustenie a posielal ich, aby nasledovali Ježiša Krista vo svojich životoch.

6. Vytvoril „ustavičnú misiu”, misiu vykonávanú každý deň v roku

Kostol sv. Benona vo Varšave sa stal miestom rastúcej misie a pôsobivej apoštolskej aktivity sv. Klementa a jeho priateľa, pátra Thaddeusa Hübla. Čoskoro ich bolo osem misionárov. V kostole bol každý deň bohatý program kázní, prednášok, spovedí a pobožností. Toto prilákalo davy ľudí, ktoré sa takmer nezmestili do malého kostola. Sv. Klement tiež založil sirotinec a školu. Tieto aktivity začali v roku 1787 a pokračovali do roku 1808, kedy Napoleon Bonaparte kostol zatvoril a komunitu rozpustil.

7. Bol zatknutý a vylúčený z mesta, kde pracoval

Redemptoristi boli z Varšavy vyhostení v dobe náboženských obmedzení, ktoré sa rozšírili po francúzskej revolúcii a s expanziou Napoleona Bonaparteho. Sv. Klement a všetci redemptoristi museli odísť do exilu v roku 1808. Kostol sv. Benona bol zatvorený a 40 redemptoristov, ktorí tam žili, boli na mesiac uväznení, kým im nenariadili vrátiť sa každému do svojej krajiny. 

8. Pracoval ako nemocničný kaplán, keď Napoleon napadol Viedeň

V septembri 1808, po tom, ako bol vyhostený z Poľska, prišiel Klement do Viedne. V roku 1809, keď Napoleonove vojska napadli mesto, pracoval Klement ako nemocničný kaplán a staral sa o mnohých ranených vojakov. Keď arcibiskup videl zápal, s ktorým pracoval, požiadal ho, aby sa staral o malý taliansky kostol vo Viedni. Tam zostal štyri roky, kým v roku 1813 nebol menovaný za kaplána pre sestry uršulínky.

9. Často je označovaný ako „druhý zakladateľ” redemptoristov

Sv. Klement sa zaslúžil o rozšírenie kongregácie redemptoristov. Počas svojho života sa usiloval založiť nové komunity kongregácie, ale nepodarilo sa mu to. On a jeho spoločník, páter Thaddeus Hübl, veľmi trpeli vojnami a politkou vo Varšave a potom vo Viedni, kde Klement žil posledných 12 rokov. Vo Viedni sa snažil získať povolenie na založenie redemptoristickej komunity. Schvaľovací dokument bol vydaný až v deň jeho úmrtia, 15. marca 1820. Neskôr sa z rakúskej provincie rozšírila Kongregácie do celého sveta.

10. Dostal titul patrón Viedne

Vo Viedni, ako už bolo spomenuté, po tom, čo slúžil vojakom zraneným napoleonskou vojnou, pracoval Klement vo farnosti pre Talianov a potom bol kaplánom uršulínskych sestier. Práve tam vo Viedni mu spočiatku bolo zakázané kázať a hrozilo mu vyhnanie. Nezastavilo ho to však v kňazskej službe. V tých rokoch upútal pozornosť mnohých intelektuálov a študentov, ako aj bohatých ľudí a umelcov. Pápež Pius VII. sa dozvedel o jeho apoštolskej horlivosti a vydal dekrét o založení prvej redemptoristickej komunity v Rakúsku. Stalo sa to v predvečer jeho smrti. Svätý Klement zomrel, keď sa jeho sen splnil.

Zdroj: www.cssr.news

Preklad: Ján Kniez

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved