Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Stretnutie Pracovnej skupiny pre Nové misijné iniciatívy v Madride

(Madrid, Španielsko) Od 3. do 5. januára 2019 v Madride prebehlo stretnutie Pracovnej skupiny pre Nové misijné iniciatívy Konferencie Európa. V komunite Panny Márie Matky ustavičnej pomoci sa stretli všetci členovia pracovnej skupiny: koordinátor P. Miguel Castro (Madrid), P. Charles Randall (Londýn), P. Daniele Carta (Rím), P. Rastislav Dluhý (Bratislava-Praha) a laický misionár najsvätejšieho Vykupiteľa José Oliveira (Lisabon).

Štartovacím bodom počas prvých dvoch dní bol Apoštolský a reštrukturalizačný plán Konferencie Európa pre aktuálne šesťročie. Všetci členovia sa, vychádzajúc z priorít definovaných v tomto dokumente, snažili podeliť s nápadmi týkajúcimi sa misie redemptoristov v Európe.

Výsledky prvej časti stretnutia členovia skupiny zhrnuli do „štyroch C“. Jednou z hlavných úloh tejto skupiny je podľa nich koordinovať (Coordinate) a napomáhať komunikácii (Communication) a vzájomnej informovanosti o misijných aktivitách jednotlivých jednotiek. Dve ďalšie „C“, ktoré ich inšpirovali, sú spolupráca (Collaboration) všetkých a posilňovanie našej identity a misionárskej charizmy (Charism). Každému členovi je jasné, aké dôležité je budovať mosty v kontexte roztrieštenej Európy prostredníctvom hľadania nových apoštolských iniciatív a obnovy štruktúr a metód.

Na konci prvých dvoch dní bolo definovaných niekoľko cieľov a kritérií práce pre nasledujúce mesiace. Zároveň členovia vyjadrili vďačnosť za možnosť spoločne snívať o nových spôsoboch ohlasovania Evanjelia.

Večer druhého dňa a tretí deň boli venované rôznym aktivitám, ako napríklad návšteve muzikálu „33“, prehliadke mesta Segovia alebo účasti na trojkráľovom sprievode v Madride. Bola to skvelá príležitosť, aby sa členovia skupiny lepšie spoznali.

José Oliveira

Preklad: Juraj Džama

Zdroj: www.cssr.news

 

Príbuzné články:

Stretnutie Pracovnej skupiny pre Nové misijné iniciatívy v Madride

Stretnutie Sekretariátu pre nové misijné iniciatívy Konferencie Európa

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved