Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Stretnutie masmediálnej a komunikačnej komisie v Ríme

V dňoch 5. a 6. apríla 2019 sa v Ríme stretla Komunikačná komisia generálneho vedenia, aby zhodnotila vývoj, ktorý sa za posledný rok udial v jednotlivých konferenciách, a tiež aby podnikla ďalšie kroky v príprave a realizácii strategického plánu komunikácie.

Počas stretnutia sa zdôrazňovalo, že v tomto procese potrebujeme byť všetci plne zainteresovaní, ale aj dôležitosť internej a externej digitálnej komunikácie ako predpokladu vytvorenia komisií na úrovni jednotiek a konferencií.

Po zhodnotení súčasného stavu sa kládol dôraz na to, že strategický plán komisie sa musí sprístupniť pre každú konferenciu a jednotku. Každá jednotka bude mať odlišné potreby, a preto musí byť strategický plán flexibilný. Štyri základné časti plánu sú povedomie, formácia, sieťovanie a služba. Strategický plán má byť pre každú konferenciu a jednotku šablónou na vytvorenie digitálnej komunikácie, ktorá bude mať dosah ako na redemptoristický svet, tak aj na svet okolo nás. Aj celé toto úsilie nás má posunúť v napĺňaní našej redemptoristickej misie.

Charlie Wehrley, C.Ss.R.

Zdroj: http://www.cssr.news/2019/04/meeting-of-the-mass-media-and-communication-commission-in-rome/

Preklad: © Mediálny tím provincie Bratislava – Praha

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved