Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Stretnutie Generálneho sekretariátu pre formáciu

Tento týždeň prebieha druhé stretnutie Generálneho sekretariátu pre formáciu v rámci aktuálneho šesťročia (2016 – 2022). Stretnutie sa odohráva v Aparecide v Brazílii – dodržiava sa tak zvyk uskutočniť niektoré stretnutie v jednotke mimo Ríma, aby bolo možné navštíviť niektorý z domov prvotnej formácie. Pri tejto príležitosti Sekretariát navštívil dom formácie, kde sa formujú kandidáti, ktorí odpovedali na povolanie k zasvätenému životu v staršom veku, nižší seminár, formačný dom bratov, seminár a spoločný noviciát Konferencie.

Prvý deň bol venovaný zdieľaniu s generálnym predstaveným pátrom Brehlom, ktorý zúčastneným pomohol zadefinovať problémy týkajúce sa prvotnej formácie. Predstavitelia rôznych konferencií mali možnosť podeliť sa s tým, ako sa menia rôzne podmienky prvotnej formácie po tom, čo v jednotlivých konferenciách prebehlo stretnutie v strede šesťročia týkajúce sa ďalšieho procesu rekonfigurácie a určenia apoštolských priorít.

Jeden deň bol venovaný finálnej úprave obnoveného dokumentu Ratio Formationis Generalis. Aktuálne Ratio bolo z roku 2003. Odvtedy Vatikán vydal viacero dokumentov týkajúcich sa formácie, ktoré bolo treba zapracovať.

Další celý deň členovia sekretariátu pracovali na stanovení Základných prvkov každej fázy prvotnej formácie. Tieto dokumenty by mali byť užitočné pre formátorov, hlavne kvôli príprave programu pre konkrétne štádium formácie.

Odpovedajúc na výzvu 25. Generálnej kapituly urobiť kompletnú a detailnú analýzu formačných programov na všetkých úrovniach v jednotlivých jednotkách a konferenciách, venoval sekretariát čas aj tejto úlohe. Pripravoval termíny a miesta, ktoré je potrebné navštíviť, vytváral hodnotiace kritériá a celkový proces, akým bude postupovať po schváléní Generálnou radou.

Nakoniec členovia diskutovali o príprave ďalšieho vydania periodickej publikácie Redemptorist Formation, ktorá má byť pomôckou pre formátorov a ich službu sprevádzania spolubratov v prvotnej formácii.

P. Manuel Rodríguez Delgado, C.Ss.R. (preklad Juraj Džama)

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved