Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Stretnúť Ježiša v Eucharistii

„Vy dnes máte viac šťastia ako prorok Izaiáš. V Eucharistii a v iných sviatostiach zakusujete dôvernú blízkosť Ježiša, lahodnosť a účinnosť jeho prítomnosti. Nestretávate Ježiša sediaceho na nedosiahnuteľnom vysokom a vznešenom tróne, ale v eucharistickom chlebe a víne, a jeho slovo nerozochvieva prahy dverí, ale struny srdca. Tak ako Izaiáš, aj každý z vás objavuje, že Boh, aj keď sa stal v Ježišovi blízkym a s láskou sa k vám sklonil, zostáva vždy nekonečne väčší a presahujúci naše schopnosti porozumieť vnútornú podstatu. Tak ako Izaiáš, aj vy zakusujete, že iniciatíva prichádza vždy od Boha, pretože je to on, kto vás stvoril a chcel. Je to on, ktorý vás v krste urobil novými stvoreniami a je to vždy on, kto s trpezlivosťou čaká na odpoveď na jeho iniciatívu a ponúka odpustenie každému, kto ho o to prosí s pokorou.“

PÁPEŽ FRANTIŠEK – Homília miništrantom, 4. august 2015

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved