Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Stanislav Marcin zložil doživotné sľuby

Náš spolubrat Stanislav Marcin v sobotu 15. 8. 2020 na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie zložil doživotné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti v Kongregácii redemptoristov do rúk privinciála Václava Hypiusa.

Kláštorný kostol sv. Stanislava v Podolínci bol naplnený veriacimi z farnosti, príbuznými a známymi brata Stanislava z Raslavíc, odkiaľ pochádza, a spolubratmi redemptoristami z viacerých slovenských aj českých komunít. Bohuš Živčák z Rieky Života a P. Rasťo Dluhý počas svätej omše zaspievali niekoľko piesní, aj z pripravovaného albumu Rieky Života. P. provinciál Václav Hypius v homílii hovoril aj o tom, akým veľkým darom a radosťou je pre spoločenstvo redemptoristov Stanislavove povolanie. Po liturgii sme na kláštornom dvore pokračovali v oslave na agapé s vynikajúcimi raslavickými koláčmi. Nakoniec sme sa v užšom kruhu presunuli do miestnej reštaurácie na obed. Nech Pán Ježiš, ktorý Stana k redemptoristom povolal, ho aj obdaruje každou potrebnou milosťou!

br. Lukáš Michalovič CSsR

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved