Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

Spúšťame nové série podcastu Redemptoristi

Po dvoch rokoch pravidelných video zamyslení nad evanjeliom dňa spúšťame nové série nášho podcastu. Chceme vám v nich ponúknuť rozhovory s redemptoristami a našimi laickými spolupracovníkmi, ktorí pôsobia v provincii Bratislava-Praha. Budeme sa s nimi rozprávať o tom, ako žijú svoje povolanie a charizmu redemptoristov.

Svätý Alfonz založil našu kongregáciu v 18. storočí v okolí Neapola, lebo ho Pán povolal ohlasovať radostnú zvesť o hojnom vykúpení chudobným a opusteným obyvateľom na vidieku, ktorým často chýbala aj základná duchovná starostlivosť. Svätý Klement, ktorý preniesol kongregáciu do strednej Európy, žil našu charizmu v 19. storočí veľmi plodne aj uprostred študentov a intelektuálov vo Viedni. Svätý Ján Neumann sa v polovici 19. storočia venoval imigrantom v Spojených štátoch. Blahoslavený Metod Dominik Trčka opustil rodné Sliezsko a prijal východný obrad, aby mohol v roku 1921 založiť prvú komunitu redemptoristov na Slovensku v Stropkove. Aj dnes sa redemptoristi usilujú zostať verní svojmu poslaniu v Cirkvi, ale zároveň tvorivo odpovedať na aktuálne potreby, na znamenia čias. Ako v súčasnosti žijú svoju charizmu vám chceme postupne približovať v našom podcaste.

Začneme rozhovormi s pátrami Petrom Hertelom CSsR a Rastislavom Dluhým CSsR, ktorí pôsobia v litovskom meste Kaunas, kde v roku 2018 redemptoristi otvorili komunitu.

Mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved